تصویر نقشه بافت فرسوده تهران

بافت فرسوده تهران روی گوگل ارث

نقشه بافت های فرسوده شهر تهران ویژه کارشناسان برنامه ری…
نقشه مرز مناطق 22 گانه و نواحی محلات شهر تهران در گوگل ارث

نقشه مرز دقیق 1400 مناطق، نواحی و محلات شهر تهران در google earth

این محصول یک فایل گوگل ارث با فرمت kml/kmz است که مر…
نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران

ژئودیتابیس لایه های GIS طرح توسعه و عمران ناحیه ای استان تهران

این ژئودیتابیس شامل لایه های کاربری، پهنه های مخاطرا…
دانلود محصول | لکه های مجاز کشاورزی آبی و مجوز چاه مصوب جهاد کشاورزی در در Google Earth

زمین های مجاز کشاورزی آبی استان تهران | نقشه گوگل

کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصاد هر کشور و …
تصویر محصول لایه مکانی معادن اطراف تهران

دانلود لایه KML معادن اطراف تهران

همواره موقعیت قرارگیری بسیاری از تاسیسات و زیرساخت ها د…
تصویر محصول دانلودی نقشه گوگل ارث مراکز درمانی تهران

دانلود لایه KML مراکز درمانی استان و شهر تهران

یکی از بخش های اساسی مراقب های سلامت و حفظ بهدا…
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 21 شهر تهران

لایه مکانی کاربری های منطقه بیست و یک شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 20 شهر تهران

فایل گوگل مپ کاربری کل ساختمان های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 19 شهر تهران

کاربری های منطقه 19 شهر داری تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 18 شهر تهران

دانلود لایه گوگل ارض کاربری های ساختمان های شهر تهران برای منطقه هجده شهرداری تهران Urban landuses for district 18 of Tehran municipality