متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن

شهر در حوضه آبخیز

برای دانلود گوگل ارث حوضه های آبخیز (watershed) فایل google earth حوضه های آبخیز و زیرحوضه های آبریز ایران را دانلود کنید.

برای راهنمایی درخصوص حوضه های آبخیز با این شماره تماس بگیرید. 09108350107


با پایین نگه داشتن کلید Ctrl و زدن کلید F می توانید اسم شهر یا حوضه مورد نظر خود را تایپ و آن را پیدا کنید.

شهر  نخل تقی Nakhl-e Taqi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  خورموج Khormuj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  کاکی Kaki در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  ریز Riz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  دلوار Delvar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  بردخون Bardkhun در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  آبدان Abdan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  جهرم Jahrom در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  قطب آباد Qotbabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  زاهدشهر Zahedshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  نوبندگان Nowbandegan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  قیر Qir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  کارزین Karzin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  افزار Afzar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  جویوم Joyom در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  اشکنان Ashkenan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  اهل Ahel در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  بیروم Beyrom در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  خنج Khonj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  عسلویه Asaluyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  علمارودشت Alamarvdasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  مهر Mohr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  وراوی Varavi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  پارسیان Parsiyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  گاله دار Galehdar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  بندر کنگان Bandar-e Kangan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  بانک Banak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  جام جم Jam در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  بندر دییر Bandar-e Dayyer در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  طاهری Taheri در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  اواز Evaz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  امامشهر Emamshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  کوشکونار Kushkonar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  مبارک آباد Mobarakabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  لامرد Lamerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  شادگان Shadegan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  لالی Lali در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  شوشتر Shushtar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  گتوند Gotvand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  سالند Saland در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  حر Hor در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  شوش Shush در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  میانرود Miyanrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  صفی آباد Safiabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  دزاب Dezab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  دزفول Dezful در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  بستان Bostan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  رفیع Rafi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  هویزه Hoveyzeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  سوسنگرد Susangerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  حمیدیه Hamidiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  شیبان Sheyban در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  ویس Veys در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  ملاثانی Molasani در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  مقاومت Moqavemat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  خرمشهر Khorramshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  آبادان Abadan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  بندر ماهشهر Bandar-e Mahshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  چمران Chamran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  اروندکنار Arvandkenar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  حمزه Hamzeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  صالح شهر Salehshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  ترکالکی Torkalaki در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  شرافت Sharafat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  الوان Alvan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  دارخوین Darkhoveyn در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  چوآبده Choabdeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  اهواز Ahvaz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  مینوشهر Minushahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز  قرار دارد.
شهر  کلمه Kolmeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  اهرم Ahram در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  چغادک Choghadak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  سده Sedeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  سی سخت Sisakht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  باشت Basht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  کامفیروز Kamfiruz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  اردکان Ardakan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  مصیری Masiri در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  نورآباد Nurabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  مرودشت Marvdasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  آباده‌تشک Abadehtashk در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  ارسنجان Arsanjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  زرقان Zarqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  خرامه Kharameh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  سروستان Sarvestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  رونیز Runiz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  لاپوئی Lapuee در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  داریان Daryan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  سورشجان Surshjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  جوناقان Junaqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  طاقانک Taqanak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  عقدا Aqda در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  ندوشن Nedushan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  کازرون Kazerun در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  خشت Khesht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  قائمیه Qaemiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  بلده Baladeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  نودان Nowdan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  برازجان Borazjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  دالکی Dalaki در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  تنگ ارم Tang-e Eram در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  سعدآباد Sadabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  وحدتیه Vahdatiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  بابانار Babanar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  خاوران Khavaran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  فسا Fasa در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  ششده Sheshdeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  شبانکاره Shabankareh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  بندر گناوه Bandar-e Genaveh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  بندر ریگ Bandar-e Rig در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  خارک Khark در حوضه آبخیز با حوضه آبریز  قرار دارد.
شهر  امامحسن Emamhasan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  نصرآباد Nasrabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  فرادنبه Faradonbeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  اقلید Eqlid در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  صفاشهر Safashahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  بوانات Bavanat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  قادرآباد Qaderabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  سعادت شهر Saadatshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  کورهی Korehee در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  گندمان Gandoman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  دهاقان Dehaqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  ایزدخواست Izadkhast در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  کومه Komeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  ونک Vanak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  آلونی Aloni در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  مالخلیفه Malkhalifeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  خضرآباد Khezrabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  سق Suq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  لنده Lendeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  بهبهان Behbahan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  زهره Zohreh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  سردشت Sardasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  آبپخش Abpakhsh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  بیضا Beyza در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  سمیرم Semirom در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  حنا Hana در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  بهمن Bahman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  بروجن Borujen در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  بولداجی Boldaji در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  سغاد Soghad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  آباده Abadeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر سومغ Suemaq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  ابرکوه Abarkuh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  مهردشت Mehrdasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  میبد Meybod در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  اردکان Ardakan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  احمدآباد Ahmadabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  ورزنه Varzaneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  حسن آباد Hasanabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  هرند Harand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  اژیه Ezhiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  نیک آباد Nikabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  محمدآباد Mohammadabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  شهرضا Shahreza در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  منظریه Manzariyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  بهارستان Baharestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  فلاورجان Falavarjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  کلیصاد و سودرجان Kelisad va Suderjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  بهارانشهر Baharanshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  پیربکران Pirbakran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  ایمانشهر Imanshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  فولادشهر Fuladshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  زیباشهر Zibashahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.

دانلود

google earth حوضه های آبخیز و زیرحوضه های آبریز ایران
شهر  دیزیچه Dizicheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  ابریشم Abrisham در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  مبارکه Mobarakeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  کرکاوند Karkavand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  ورنامخواست Varnamkhast در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  سده ی لنجان Sedeh-ye Lenjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  زاینده رود Zayandehrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  باغبهادران Baghbahadoran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  چرمهین Charmahin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  قهدریجان Qahdarijan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  تلخونچه Talkhuncheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  سفیددشت Sefiddasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  فرخ شهر Farokhshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  گهرو Gahru در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  شلمزار Shalamzar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  هفشجان Hafshejan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  باباحیدر Babaheydar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  صحکرد Sahrekord در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  فارسان Farsan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  کیان Kiyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  نافچ Nafch در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  سامان Saman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  بن Ben در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  سودجان Sudejan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  چلگرد Chelgerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  قلعه خواجه Qalehkhajeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  ناغان Naghan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  دهدز Dehdez در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  قلعه طول Qalehtol در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  باغملک Baghmalek در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  رامهرمز Ramhormoz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  هفتگل Haftgel در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  ایذه Izeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  سیدون Seydun در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  دیشموک Dishmok در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  قلعه ریسی Qalehreesi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  لردگان Lordegan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  زرین شهر Zarrinshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  چمکردان Chamgordan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  اردل Ardal در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  رامشیر Ramshir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  امیدیه Omidiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  هندیجان Hendijan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  جایزان Jayezan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  آغاجاری Aghajari در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  لیکاک Likak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  بندر دیلم Bandar-e Deylam در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  دهدشت Dehdasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  چورام Choram در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  دوگنبدان Dogonbadan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  گراب سفلی Garab-e Sofla در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  مارگون Margun در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.
شهر  سیدان Seydan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر    در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  کوار Kovar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  نقنه Naqneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  مادوان Madavan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  دوژکرد Dozhkord در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  بافرویه Bafrueeyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  جوزدان Juzdan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  یاسوج Yasuj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  شیراز Shiraz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.


قنات های اطراف شهر شیراز


لایه DEM استان فارس 30 متر
شهر  بوشهر Bushehr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  جیرفت Jiroft در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  مردهک Mardehak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  رودبار Rudbar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  حاجی آباد Hajiabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  فراقان Fareghan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  داراب Darab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  جنت شهر Jannatshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  شهر پیر Shahr-e Pir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  دبیران Dabiran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  حاجی آباد Hajiabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  هرمز Hormoz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  فین Fin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  لار Lar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  گراش Gerash در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  بستک Bastak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  جناح Jenah در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  خور Khor در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  میناب Minab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  قلعه گنج Qalehganj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  کهنوج Kahnuj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  زیارتعلی Ziyaratali در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  منوجان Manujan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  دهبارز Dehbarez در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  نودژ Nodezh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  فدمی Fadami در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  ارزوییه Orzueeyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  عنبرآباد Anbarabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  فاریاب Faryab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  لطیفی Latifi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  رویدار Ruydar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  هشتبندی Hashtbandi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  بیکاه Bikah در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  کنگ Kong در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  بندرلنگه Bandar-e Lengeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  بندر چارک Bandar-e Charak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  درگهان Dargahan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  سوزا Suza در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  قشم Qeshm در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  خمیر Khamir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  سیریک Sirik در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  بندر جاسک Bandar-e jask در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  ابوموسا Abumusa در حوضه آبخیز با حوضه آبریز  قرار دارد.
شهر  بندرعباس Bandarabbas در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  محمدآباد Mohammadabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  نگر Negur در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  گل مورتی Golmorti در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  خم شده Bent در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  فنوج Fanuj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  چابهار Chabahar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  کنارک Konarak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  خاش Khash در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  نوک آباد Nukabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  ایرانشهر Iranshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  بمپور Bampur در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  بزمان Bazman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  محمدی Mohamadan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  زابلی Zaboli در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  سوران Suran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  سراوان Saravan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  جلق Jalq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  هدوج Hiduj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  گشت Gasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  محمدی Mohammadi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  نیکشهر Nikshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  قصرقند Qasreqand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  سرباز Sarbaz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  راسك Rask در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  اسپکه Espakeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  سیرکان Sirkan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  پیشین Pishin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بلوچستان جنوبي قرار دارد.
شهر  بافق Bafq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  پاریز Pariz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  سیرجان Sirjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  بافت Baft در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  رابر Rabor در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  بردسیر Bardsir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  نجف شهر Najafshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  زیدآباد Zeydabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  بزنجان Bezanjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  نگار Negar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  مس سرچشمه Mes-e Sarcheshmeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  رفسنجان Rafsanjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  کوشکئیه Koshkueeyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  زرند Zarand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  چترود Chatrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  زنگی آباد Zangiabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  باغین Baghin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  بهرمان Bahreman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  اختیار آباد Ekhtiyarabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  ریحان Reyhan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  نی ریز Neyriz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  ایج Ij در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  مشکان Moshkan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  ماهان Mahan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  جوپار Jupar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  شهداد Shahdad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  اندوهجرد Anduhjerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  نظامشهر Nezamshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  بم Bam در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  براوات Baravat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  گلزار Golzar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  راین Rayen در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  درب بهشت Darb-e Behesht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  گلباف Golbaf در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  مروست Marvast در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  هرات Harat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  دهاج Dehaj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  شهربابک Shahrebabak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  محی آباد Mohiabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  نیر Nir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  مهریز Mehriz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  تفت Taft در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  شاهدیه Shahediyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  زارچ Zarch در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  بهاباد Bahabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  کوهبنان Kuhbanan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  کیانشهر Kiyanshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  راور Ravar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  انار Anar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  امین شهر Aminshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  یزدانشهر Yazdanshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  خانوک Khanuk در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  کاظم آباد Kazemabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  هجدک Hojadk در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  جبالبارز Jebalbarez در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون جازموريان قرار دارد.
شهر  جوازم Javazm در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.
شهر  خرسند Khorsand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ابرقو – سيرجان قرار دارد.
شهر  اشکذر Ashkezar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  حمیدیه Hamidiya در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  یزد Yazd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  کرمان Kerman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير درانجير قرار دارد.


لایه DEM استان کرمان


قنات های نزدیک شهر کرمان


شهر  فهرج Fahraj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  نرماشیر Narmashir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  نهبندان Nehbandan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  شوسف Shusf در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  ادمی Adimi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  زابل Zabol در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  بونجار Bonjar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  دوستمحمد Dustmohammad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  محمدآباد Mohammadabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  ضحاک Zahak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  نصرت آباد Nosratabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  علیاکبر Aliakbar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  میرجاوه Mirjaveh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون مشكيل قرار دارد.
شهر  زاهدان Zahedan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  آستارا Astara در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  قدس Qods در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  گرمدره Garmdareh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  چهاردانگه Chahardangeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  تهران Tehran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ری Rey در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  تجریش Tajrish در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  تبریز Tabriz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.


لایه DEM ارتفاعی استان آذربایجان شرقی

گسل های اطراف شهر تبریز
شهر  هودودر Hodudar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  نیاسر Niyasar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  جوشقان و کامو Joshaqan va Kamu در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  برزوک Barzok در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  مومن آباد Momenabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  کمشه Komshecheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  کهریزسنگ Kahrizsang در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  آران و بیدگل Aran va Bidgol در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  نوش آباد Nushabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  انارک Anarak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  وحیدیه Vahidiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  فردوسیه Ferdosiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  شاهدشهر Shahedshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  صباشهر Sabashahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  نسیم شهر Nasimshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  رباطکریم Robatkarim در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  گلستان Golestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  صالح آباد Salehabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  حسن آباد Hasanabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  اسلامشهر Eslamshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  کهریزک Kahrizak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  باقرشهر Baqershahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  جوادآباد Javadabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  پیشوا Pishva در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ورامین Varamin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  قرچک Qarchak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  پاکدشت Pakdasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  شریف آباد Sharifabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  لواسان Lavasan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  بومهن Bumehen در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  پردیس Pardis در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  رودهن Rudehen در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  آبعلی Abali در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  دماوند Damavand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ایوانکی Eyvanekey در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  گرمسار Garmsar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  آرادان Aradan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  فشم Fesham در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  آبسرد Absard در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  کیلان Kilan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  گازانک Gazank در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  غرق آباد Gharqabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  نوبران Nowbaran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  دانسفهان Danesfahan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  شال Shal در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  اسفروارین Esfarvarin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  بوئینزهرا Bueenzahra در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  نرجه Narjeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  اشتهارد Eshtehard در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  نظرآباد Nazarabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  هشتگرد Hashtgerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  کمالشهر Kamalshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  کرج Karraj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  مشکیندشت Meshkindasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  محمدشهر Mohammadshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ماهدشت Mahdasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  صفادشت Safadasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  نراق Naraq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  کهک Kahak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  سنجان Senjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  دستجرد Dastjerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  داودآباد Davudabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  مریاناج Maryanaj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  جراقان Joraqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  جوکار Jowkar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  توره Tureh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  دماق Damaq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  زرین رود Zarrinrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  شیرینسو Shirinsu در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ضیاء آباد Ziyaabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  همیل Homeyl در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  مامولان Mamulan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  چکابل Cheqabol در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  کونانی Kunani در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  توحید Towhid در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  لومار Lowmar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  دره شهر Darrehshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  پهله Pahleh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  کوزران Kuzaran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  کامیاران Kamyaran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  حلاشی Halashi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  موچش Muchesh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  شهمیرزاد Shahmirzad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  مهدیشهر Mahdishahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  سمنان Semnan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  فیروزکوه Firuzkuh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  ارجمند Arjmand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  رینه Rineh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  رزقان Razqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  نصیرآباد Nasirabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  بیستون Bisetun در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  صحنه Sahneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  سنقر Sonqor در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  ستار Satar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  میانراهان Miyanrahan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  نورآباد Nurabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  هرسین Harsin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  کنگاور Kangavar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  صالح آباد Salehabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  برزول Barzul در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  فیروزان Firuzan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  قروه Qorveh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  بیجار Bijar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  دزج Dezaj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  دلبران Delbaran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  گرماب Garmab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  گل تپه Goltappeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  خنداب Khandab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  گیان Giyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  قنوات Qanavat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  خرمدشت Khorramdasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  سرخه Sorkheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  نائین Naeen در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  تودشک Tudeshk در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  کوهپایه Kuhpayeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  سگزی Segzi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  حبیب آباد Habibabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  دولت آباد Dowlatabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  دستگرد Dastgerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  خورزوق khorzuq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  گز برخوار Gaz-e Borkhar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  خوراسگان Khorasgan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  خمینی شهر Khomeynishahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  گلدشت Goldasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  تیران Tiran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  رضوانشهر Rezvanshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  چادگان Chadegan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  عسگران Asgaran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  روزوه Rozveh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  داران Daran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  فریدونشهر Fereydunshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  برفان بر Barfanbar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  حسینیه Hoseyniyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  آبدانان Abdanan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  مورموری Murmuri در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  دهلران Dehloran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  موسیان Musiyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  ایوان Eyvan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  زرنه Zarneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  آسمان آباد Asemanabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  ایلام Ilam در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  چوار Chovar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  مهران Mehran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  سومار Sumar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  صالح آباد Salehabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  نجف آباد Najafabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  شاهین شهر Shahinshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  کوشک Keveshk در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  سرابله Sarableh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  درب گنبد Darb-e Gonbad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  کوهدشت Kuhdasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  گاراب Garab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  بدره Badreh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  ارکواز Arkavaz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  میمه Meymeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  پلدختر Poldokhtar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  سپیددشت Sepiddasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  ویسیان Veysiyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  سرابدوره Sarabdowreh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  آلشتر Alashtar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  فیروزآباد Firuzabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  زاغه Zagheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  چغالوندی Chaghalvandi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  چالانچولان Chalanchulan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  دورود Dorud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  شازند Shazand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  آستانه Astaneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ازنا Azna در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  الیگودرز Aligudarz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  قرچی باشی Qurchibashi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  خمین Khomeyn در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  بویین و میاندشت Bueen va Miyandasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  افوس Afus در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  دامنه Damaneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  خوانسار Khansar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  گلپایگان Golpayegan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  گوگاد Gugad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  گلشهر Golshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  محلات Mahallat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  نیم ور Nimvar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  بروجرد Borujerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  دلیجان Delijan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  دهاق Dehaq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  علویچه Alavicheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  وزوان Vezvan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  میمه Meymeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  اردستان Ardestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  زواره Zavareh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  مهاباد Mahabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  بادرود Badrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  خالدآباد Khaledabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  نطنز Natanz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير سياه كوه قرار دارد.
شهر  قمصر Qamsar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ابوزیدآباد Abuzeydabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  کاشان Kashan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ازگله Azgeleh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  سرپل ذهاب Sarpol-e Zahab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  کرند غرب Kerend-e Gharb در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  گهواره Gahvareh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  تازه آباد Tazehabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  باینگان Bayangan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  جوانرود Javanrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  قصرشیرین Qasreshirin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  گیلانغرب Gilanegharb در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  سرمست Sarmast در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  اسلام آباد غرب Eslamabad-e Gharb در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  روانسر Ravansar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  رباط Robat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  اسدآباد Asadabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  نهاوند Nahavand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  فرسفج Farsfaj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  تویسرکان Tuyserkan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  سرکان Serkan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  لاله جین Lalehjin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  بهار Bahar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ازندریان Azandariyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  ثامن Samen در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  اشترینان Oshtorinan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  ملایر Malayer در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  زنگنه Zanganeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  قهاوند Qahavand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  میلاجرد Milajerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  کمیجان Komijan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  مهاجران Mohajeran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  فرمهین Farmahin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  آشتیان Ashtiyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  تفرش Tafresh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  جعفریه Jafariyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  مشکات Meshkat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  سفیدشهر Sefidshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  مریوان Marivan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  پاوه Paveh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  نودشه Nodesheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  نوسود Nowsud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  آرمرده Armardeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  بوئین سفلی Bueen-e Sofla در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  بانه Baneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  سروآباد Sarvabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  چناره Chenareh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  شویشه Shoveysheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  سنندج Sanandaj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  دیواندره Divandarreh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  دهگلان Dehgolan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  بابارشانی Babarshani در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  سریش آباد Serishabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  کبودرآهنگ Kabudarahang در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  فامنین Famenin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  قروه درجزین Qorvehdarjazin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  رزن Razan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  آوج Avaj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  آبگرم Abgarm در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  سگزآباد Sagzabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ساوه Saveh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  مامونیه Mamuniyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  زاویه Zaviyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  پرندک Parandak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  شهر جدید هشتگرد Shahr-e Jadid-e Hashtgerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  کوهسار Kuhsar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  چهارباغ Chaharbagh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  اندیشه Andisheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  شهریار Shahriyar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ملارد Malard در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  باغستان Baghestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  خشکرود Khoshkrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  تانکمان Tankaman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  سیف آباد Seyfabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  درجزین Darjazin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر لی بید Laybid در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  دلگشا Delgosha در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  گرگاب Gorgab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  قطور Qotur در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  سهرورد Sohrevard در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  سلفچگان Salafchegan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  قهجاورستان Qahjaverestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  هشتجین Hashtjin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  آقکند Aqkand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  فومن Fuman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  مرجقال Marjaqal در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  بازارجمه Bazarjomeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  کورییم Kurayim در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  گیوی Givi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  خلخال Khalkhal در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  کلور Kolur در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  هشتپر Hashtpar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  اسالم Asalem در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  پره سر Parehsar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  رضوانشهر Rezvanshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  ماسال Masal در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  گورابزارمیخ Gurabzarmikh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  صومعه سرا Sumehsara در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  شفت Shaft در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  احمد سرگوراب Ahmad Sargurab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  چوبر Chubar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  ماسوله Masuleh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  زرنق Zarnaq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  کلیبر Kalibar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  هوراند Horand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  لاهرود Lahrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  مشگین شهر Meshginshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  اهر Ahar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  حارث Haris در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  ورزقان Varzeqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  مهربان Mehraban در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  کلواناق Kelvanaq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  بخشایش Bakhshayesh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  نیر Nir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  خواجه Khajeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  لیلان Leylan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  خسروشهر Khosrowshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  ایلخچی Ilkhchi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  اسکو Osku در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  ماماقان Mamaqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  گوگان Gowgan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  قوشچی Qushchi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  نوشین Nushin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  باسمنج Basmanj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  آذرشهر Azarshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  اشنویه Oshnaviyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  عجب شیر Ajabshir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  بناب Bonab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  مراغه Maragheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  ملاکان Malakan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  چهاربرج Chaharborj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  رازی Razi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  ابی بیگلو Abibeyglu در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  عنبران Anbaran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  نمین Namin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  هیر Hir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  سرعین Sareyn در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  آواجیق Avajiq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  ماکو Maku در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  بسته Shut در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  بازرگان Bazargan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  سیاهچشمه Siyahcheshmeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  کوهین Kuhin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  تاکستان Takestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ارداق Ardaq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  محمودآباد نمونه Mahmudabad-e Nemuneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  اقبالیه Eqbaliyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  قزوین Qazvin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  الوند Alvand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  بیدستان Bidestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  محمدیه Mohammadiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  خاکالی Khakali در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  آبیک Abyek در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  طالقان Taleqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  معلمکلایه Moalemkelayeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  رزمیان Razmiyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  لوشان Lowshan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  بره سر Barehsar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  جیرنده Jirandeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  توتکابن Tutkabon در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  دیلمان Deylaman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  شاهیندژ Shahindezh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  محمودآباد Mahmudabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  زرینه Zarrineh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  تکاب Takab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  ماهنشان Mahneshan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  دندی Dandi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  یاسوکند Yasukand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  امیرکالا Amirkala در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  بابل Babol در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  کیاکولا Kiyakola در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  کله بست Kalehbast در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  زرگرمحله Zargarmahalleh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  بهنمیر Behnamir در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  گتاب Gatab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  جویبار Juybar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  قائم شهر Qaemshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  ساری Sari در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  سورک Surak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  نکا Neka در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  رستمکلا Rostamkola در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  بهشهر Behshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  گالوگاه Galugah در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  نوکنده Nowkandeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  کوهیخیل Kuhikheyl در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  مرزیکلا Marzikela در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  شیرگاه Shirgah در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  زیراب Zirab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  پولسفید Polsefid در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  گالوگاه Galugah در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  فریم Farim در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  کیاسر Kiyasar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  خوشرودپی Khoshrudpey در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  خلیل شهر Khalilshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  آلاشت Alasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  چاورزاق Chavarzaq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  رستم آباد Rostamabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  زرین آباد Zarrinabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  سیردان Sirdan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  حلب Halab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  سوجاس Sojas در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  قیدار Qeydar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  آببر Abbar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  سلطانیه Soltaniyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  صائنقلعه Saeenqaleh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  هیداج Hidaj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  خرمدره Khorramdarreh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  ابهر Abhar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  منجیل Manjil در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  رودبار Rudbar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  خمام Khomam در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  سنگر Sangar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  لاهیجان Lahijan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  خشکبیجار Khoshkebijar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  لشت نشا Lasht-e nesha در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  کیاشهر Kiyashahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  کوچصفهان Kuchesfahan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  سیاهکل Siyahkal در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  آستانه اشرفیه Astaneh-ye Ashrafiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  رودبنه Rudbeneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  لنگرود Langerud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  کوموله Komoleh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  شلمان Shalman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  اوتاقور Otaqvar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  املش Amlash در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  رانکوه Rankuh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  رحیم آباد Rahimabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  سلماس Salmas در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  تازه شهر Tazehshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  خوی Khoy در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  فیرورق Firuraq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  ایوغلی Eyvoghli در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  خاروانا Kharvana در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  زونوز Zonuz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  بناب جدید Bonab-e Jadid در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  سفیانی Sufiyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  سیس Sis در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  شبستر Shabestar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  یامچی Yamchi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  کوشکسرای Koshksaray در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  خامنه Khameneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  شندآباد Shendabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  کوزه کنان Kuzehkonan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  شرفخانه Sharafkhaneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  تسوج Tasuj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  هادیشهر Hadishahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  جلفا Jolfa در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  قرهضی الدین Qarahziyaaddin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  سیاهرود Siyahrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  سردرود Sardrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  وایقان Vayqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  جعفرآباد Jafarabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  بیله سوار Bilehsowar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  گرمی Germi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  آمل Amol در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  کلاردشت Kelardasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  مرزن آباد Marzanabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  بلده Baladeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  دابودشت Dabudasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  چمستان Chamestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  پلدشت Poldasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  اصلاندوز Aslanduz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  پارس آباد Parsabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  آبشهمد Abeshahmad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  خمارلو Khomarlu در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  سرو Sero در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  سیلوانه Silvaneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  نظرکهریزی Nazarkahrizi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  خراجو Kharaju در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  قره حقاج Qarahaghaj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  تارک Tark در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  میانه Miyaneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  سراب Sarab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  ترکمانچای Torkamanchay در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  هشترود Hashtrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  تیک مداش Tikmedash در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  بستان آباد Bostanabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  شرابیان Sharabiyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  دوزدوزان Duzduzan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  رباط Rabat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  کانیسور Kanisur در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  پیرانشهر Piranshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  میاندوآب Miyandoab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  بوکان Bukan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  سقز Saqez در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  نالوس Nalus در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  نقده Naqadeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  محمدیار Mohammadyar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  گردکشانه Gerdkeshaneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  مهاباد Mahabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  میرآباد Mirabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  سردشت Sardasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  صاحب Saheb در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  سیمینه Simineh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  کشاورز Keshavarz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  باروک Baroq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  تازه کند اونگوت Tazehkand-e Ongut در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  مرند Marand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  سهند Sahand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  دیزج دیز Dizaj-e Diz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  شریفیه Sharifiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  فخرآباد Fakhrabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  اردبیل Ardebil در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  ارومیه Orumiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه اروميه قرار دارد.
شهر  رشت Rasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  زنجان Zanjan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز سفيدرود قرار دارد.
شهر  قم Qom در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  کرهرود Karhrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  اراک Arak در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  همدان Hamedan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز درياچه نمك قرار دارد.
شهر  کرمانشاه Kermanshah در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  خرم آباد Khorramabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كرخه قرار دارد.
شهر  تازه کند Tazehkand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز ارس قرار دارد.
شهر  سراباغ Sarabbagh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  شاهو Shahu در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مرزي غرب قرار دارد.
شهر  بندرگز Bandar-e Gaz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  لاواندویل Lavandevil در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  حویق Haviq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  لیسار Lisar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  بندر انزلی Bandar-e Anzali در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي تالش قرار دارد.
شهر  رودسر Rudsar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  کلاچای Kelachay در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  واجارگاه Vajargah در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  چابکسر Chaboksar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  رامسر Ramsar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  کتالم و سادات شهر Katalom va Sadatshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  تنکابن Tonekabon در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  خرم آباد Khorramabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  شیرود Shirud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  نشتارود Nashtarud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  عباس آباد Abbasabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  سلمانشهر Salmanshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  چالوس Chalus در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  کلارآباد Kelarabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  نوشهر Nowshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  رویان Royan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  نور Nur در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  ایزدشهر Izadshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز قرار دارد.
شهر  محمودآباد Mahmudabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  فریدونکنار Fereydunkenar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  سرخرود Sorkhrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  بابلسر Babolsar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هراز و قره سو قرار دارد.
شهر  کاریز Kariz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  اسفدن Esfeden در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  جندق Jandaq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  سربیشه Sarbisheh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز هامون هيرمند قرار دارد.
شهر  یونسی Yunesi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  بجستان Bajestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  بیدخت Beydokht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  قاسم آباد Qasemabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  جنگل Jangal در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  سلامی Salami در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  بایگ Bayg در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  کدکن Kadkan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  رباط سنگ Robatsang در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  ملک آباد Malekabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  فریمان Fariman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  قلندرآباد Qalandarabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  ایاسک Ayask در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  دولت آباد Dowlatabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  اسدیه Asadiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  گل Mud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  خوسف Khosf در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  خور Khur در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  طبس Tabas در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  دیهوک Deyhuk در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  بشرویه Boshruyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  سهقلعه Sehqaleh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  سرایان Sarayan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  نیمبولوک Nimboluk در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  قاین Qaen در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  آریانشهر Aryanshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  زهان Zahan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  حاجی آباد Hajiabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  عشق آباد Eshqabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  فردوس Ferdows در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  اسلامیه Eslamiyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  کاخک Kakhk در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  گناباد Gonabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  فیض آباد Feyzabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  خضری دشت بیاض Khezri-ye Dasht-e Bayaz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  رشدخوار Roshtkhar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  باخرز Bakharz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  تایباد Taybad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  خواف Khaf در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  سنگان Sangan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  مشهدریزه Mashhadrizeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  نشتیفان Nashtifan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  محمدشهر Mohammadshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  ریوش Riyush در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  خلیل آباد Khalilabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  کاشمر Kashmar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  کندور Kondor در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  بردسکن Bardaskan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  آنابد Anabod در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  ششتمد Sheshtamad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  تربت حیدریه Torbat-e Heydariyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  فرهادگرد Farhadgerd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  تربت جام Torbat-e Jam در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  نیلشهر Nilshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  نصرآباد Nasrabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  صالح آباد Salehabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  سفیدسنگ Sefidsang در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  احمدآباد نظام Ahmadabad-e Sowlat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  حصارگرمخان Hesargarmkhan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  لوجالی Lojali در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  باجگیران Bajgiran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  شیروان Shirvan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  اسفراین Esfarayen در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  فاروج Faruj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  پیشقلعه Pishqaleh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  راز Raz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  بجنورد Bojnurd در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  مراوه تپه Maravehtappeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  آشخانه Ashkhaneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  قاضی Qazi در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  شوقان Showqan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  سنخاست Sankhast در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  اینچه برون Inchehborun در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  گمشتپه Gomishtappeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  سیمین شهر Siminshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  آق قلا Aqqala در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  انبارالوم Anbaralum در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  خان ببین Khanbebin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  دالاند Daland در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  رامیان Ramiyan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  آزادشهر Azadshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  نوده خاندوز Nowdeh Khanduz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  نگین شهر Neginshahr در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  گنبد کاووس Gonbad-e Kavows در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  مینودشت Minudasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  گالیکش Galikesh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  کلاله Kalaleh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  شاهرود Shahrud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  سرخنکلاته Sorkhankalateh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  دیباج Dibaj در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  دامغان Damghan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  موجن Mojen در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  بسطام Bastam در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  کلاته خیج Kalateh-ye Khij در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  علی آباد Aliabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  فاضل آباد Fazelabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  بندرترکمان Bandar-e Torkaman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  کردکوی Kordkuy در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  میامی Mayamey در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  دراق Daraq در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  بیارجمند Biyarjomand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  قوچان Quchan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز اترك قرار دارد.
شهر  نوخندان Nowkhandan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  درگز Daregaz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  چاپشلو Chapeshlu در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  لطف آباد Lotfabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  صفی آباد Safiabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  نقاب Neqab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  جغتای Joghatay در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  سلطان آباد Soltanabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  سبزوار Sabzevar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  روداب Rudab در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  داورز Davarzan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  چکنه Chekeneh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  فیروزه Firuzeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  عشق آباد Eshqabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  نیشابور Neyshabur در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  خارو Kharv در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  قدمگاه Qadamgah در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  درود Darud در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  چناران Chenaran در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  شاندیز Shandiz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  طرقبه Torqabeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  رضویه Razaviyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  شهرزو Shahrezu در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  سرخس Sarakhs در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  مزداوند Mazdavand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  نوار Bar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  گلمکان Golmakan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  کلات Kalat در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  امیریه Amiriyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  جلین Jelin در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  ایوار Ivar در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  مشهد Mashhad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره قوم قرار دارد.
شهر  گرگان Gorgan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز قره سو و گرگان قرار دارد.
شهر  بیرجند Birjand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير لوت قرار دارد.
شهر  قهستان Qohestan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  طبس ماشین Tabas-e Masina در حوضه آبخیز با حوضه آبریز نمكزار خواف قرار دارد.
شهر  فراشبند Farashband در حوضه آبخیز با حوضه آبریز حله قرار دارد.
شهر  فیروزآباد Firuzabad در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  میمند Meymand در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  بنارویه Bonaruyeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز مند قرار دارد.
شهر  اندیمشک Andimeshk در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  مسجدسلیمان Masjedsoleyman در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كارون بزرگ قرار دارد.
شهر  استهبان Estahban در حوضه آبخیز با حوضه آبریز طشك – بختگان – مهارلو قرار دارد.
شهر  درچه پیاز Dorchehpiyaz در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  اصفهان Esfahan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز گاو خوني قرار دارد.
شهر  گرمه Garmeh در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  جاجرم Jajarm در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كوير مركزي قرار دارد.
شهر  کیش Kish در حوضه آبخیز با حوضه آبریز كل – مهران قرار دارد.
شهر  گوهران Gowharan در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  سردشت Sardasht در حوضه آبخیز با حوضه آبریز بندرعباس – سديج قرار دارد.
شهر  بندر امام خمینی Bandar-e Emamkhomeyni در حوضه آبخیز با حوضه آبریز جراحي و زهره قرار دارد.

فوری آموز

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *