قنات های اطراف شهر یزد

موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث

مکان قنات های شمالی در گوگل ارث

برای دانلود مکان قنات های شمالی در گوگل ارث می توانید روی…
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث

مکان قنات های جنوبی در Google Earth

این فایل موقعیت قنات های زیر ساختمان های شهرها را در گوگل ارث نمایش می دهد.
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث

مکان قنات های شمالغرب در گوگل ارث

این محصول فایل گوگل ارث (kmz/kml) است که موقعیت مکان…
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث

مکان قنات های غربی در google earth

برای خرید فایل مکان قنات های غربی در google earth ر…
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث

مکان قنات های شرقی در گوگل ارث

این محصول فایل گوگل ارث است که موقعیت مکانی قنات …
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز

دانلود GIS قنات های استان های شرقی

قنات ها از جمله سازه های قدیمی هستند که قدم…
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز

دانلود GIS قنات های استان های غربی

قنات ها از جمله زیرساخت ها و سازه های تامین آب …
استان های شمال غرب کشور

دانلود GIS قنات های استان های شمال غرب

لایه GIS قتات های استان های شمال غربی شمال موقعیت مکانی…
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز

دانلود GIS قنات های استان های جنوبی

قنات ها (Qanat) از جمله زیرساخت ها …
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز

دانلود GIS قنات های استان های شمالی

قنات ها (Qanat) از جمله زیرساخت ها و سازه های آبی قدیمی…

قنات ها بعنوان یکی از معیارهای مهم در مکانیابی تاسیسات جدید و راه سازی یا توسعه صنایع نقش بسیار مهمی در مطالعات مکانی و برنامه ریزی های شهری و منطقه ای ایفا می کنند. قنات های اطراف شهر یزد را در این قسمت می توانید با دو فرمت google earth و فرمت GIS دانلود کنید.

دانلود فایل های kml و shp قنات ها به شما کمک می کند مطالعه و تحلیل بازار دقیق تری در تصمیم گیری خود داشته باشید.

فایل قنات ها به دو فرمت گوگل ارث (kml kmz) و فرمت shape (SHP) توسط فوری آموز ارائه شده است.

فایل google earth قنات های اطراف شهر یزد

فایل GIS قنات های اطراف شهر یزد

هر دو فایل موقعیت مکانی قنات ها را نمایش می دهند.