مکانیابی پایگاه های انتقاط خون در سطح شهر با AHP در GIS با معیارهای ضرورت های اورژانسی، فوریت های پزشکی، عوامل محیطی، دسترسی و معیارهای اقتصادی


اهمیت مکانیابی پایگاه های انتقال خون

از مهمترین تدابیر در مدیریت مخاطرات ، آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی مخصوصاً در فاز پاسخگویی می باشد، شاید بتوان گفت از مهمترین برنامه های مدیریتی ، تدوین برنامه جامع بخش بهداشت و درمان جهت مقابله با حوادث بحران ساز می باشد.  سازمان انتقال خون ایران به عنوان تنها متولي اخذ ، ‌غربالگري و سلامت سنجي و انتقال خون در سراسر كشور، وظایف خطیری در هنگام رخداد بلایای طبیعی را به عهده دارد. با توجه به وجود بیش از 170 مرکز درمانی در استان و همچنین تراکم بالای جمعیت در معرض خطر استان ، نقش اداره کل انتقال خون استان تهران در تامین و انتقال فراورده های خونی بسیار حائز اهمیت می باشد. متاسفانه در استان تهران با این وسعت و جمعیت تنها یک مرکز فراوری خون وجود دارد که در صورت بروز یک حادثه، به علت ایجاد اختلال در شبکه ترانزیت ، توان پاسخ گویی را نخواهد داشت و سبب گسترش ابعاد حادثه و افزایش تلفات خواهد شد.

مطالعات انجام شده در زمینه مکانیابی مراکز انتقال خون

آلقنسو و همکاران[1] (۲۰۱۲) مسئله جمع آوري خون در فرانسه را با ملاحظه هزینه استقرار پایگاه هاي ثابت و سیار جمع آوري خون مورد بررسی قرار دادند. آن ها از مدل هاي شبکه پتري براي توصیف فرآیندهاي متفاوت جمع آوري خون، رفتار اهداکنندگان و منابع انسانی مورد نیاز استفاده کردند.

همیلمایر و همکاران[2] (2010) با توسعه مدل هاي برنامه ریزي عدد صحیح به تصمیم گیري در مورد انتخاب بیمارستان هایی که باید هر روز توسط وسایل حمل خون از پایگاه هاي اهداي خون پوشش داده شوند، پرداخته اند. نویسندگان با در نظر گرفتن میزان نبود قطعیت در تقاضاي خون توسط بیمارستان ها مقدار خون مورد نیاز هر بیمارستان را در روز تعیین کردند.

قندفروش و سن[3] (2010) با ارائه یک مدل برنامه ریزي غیرخطی به دنبال کمینه کردن هزینه هاي تولید پلاکت خون براي یک مرکز انتقال خون منطقه اي بودند. به دلیل غیرمحدب بودن تابع هدف ارائه شده، حل آن بسیار مشکل بود و تضمینی براي رسیدن به یک جواب بهینه نمی داد، بنابراین فرمولاسیون مدل به شکل ساده تري درآمد. آن ها با تبدیل تابع هدف و محدودیت هاي درجه دو، به یک عبارت خطی و تبدیل آن به یک برنامه ریزي عدد صحیح به حل مدل پرداختند.

 مطالعه مراحل پهنه بندی و مکانیابی

پایدرا و حبیبی (۱۳۹۰) این مقاله، در طی چند دوره، یک مدل برنامه­ ریزی خطی چندهدفه در زنجیره تأمین خون پس از وقوع بحران ارائه می کند. این مدل تعداد و مکان تسهیلات و نیز نحوه تخصیص خون به تسهیلات مختلف را تعیین می کند. در این مقاله، یک مدل سه سطحی ارائه شده است به  طوری که خون از تسهیلات موقت و دائم خون  گیری جمع  آوری و به مرکز خون منتقل می  شود. واحدهای خونی در مرکز خون آزمایش و فرآوری شده و سپس به مراکز درمانی منتقل می شود. با توجه به هدف مسئله، کمینه سازی هزینه ها و کمبودها، مسئله دوهدفه می  باشد که این دو هدف باهم در تقابل اند. بنابراین با استفاده از روش برنامه  ریزی آرمانی و به کارگیری داده های واقعی تهیه شده از مطالعه موردی در شهرستان قائم شهر، مسئله حل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که با صرف هزینه نه چندان زیاد، می توان برای داشتن یک زنجیره تأمین خون مناسب برنامه ریزی کرد.

زنده­دل و بزرگی امیری (۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان مکان­یابی مجدد پایگاه­های انتقال خون در شرایط بحران مدیریت سیستم انتقال خون در شرایط عادی و بحرانی را یکی از چالش­های مهم در بخش سلامت دانستند. آن­ها با توسعه یک مدل بهینه­سازی زنجیره تامین خون که شامل پایگاه­های اهدای خون مراکز جمع­آوری و مراکز انهدام و بیمارستان است به بررسی این موضوع پرداختند. یکی از عوامل مهم در ایجاد این زنجیره تامین بهینه مکان­یابی پایگاه­های انتقال خون است. از طرفی بروز اختلال در استقرار پایگاه های انتقال خون به دلیل وقوع شرایط بحرانی تاثیر منفی بر روی عملکرد زنجیره می­گذارد. در مدل پیشنهادی مکان پایگاه های انتقال خون و تعداد واحدهای خون منتقل شده تحت سناریوهای نختلف بین اجزای زنجیره تعیین می­شود. در ادامه مدل ارایه شده برای یک مثال عددی با استفاده از نرم­افزار GAMS حل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.


[1] Alfonso, E., Xie, X. and Augusto, V.

[2] – Hemmelmayr, V., Doerner, KF, Hartl, RF and Savelsbergh, WP

[3] – Ghandforoush, P. and Sen, TK

 

عوامل و معیارهای موثر در مکانیابی مراکز انتقال خون

از آنجایی که فاصله های نزدیک احتمال خسارت بیشتری در زمان های وقوع مخاطراتی همچون زلزله در آنها بیشتر است. احتمال دارد سازه پایگاه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی موجود در پایگاهی که در نزدیکی گسل هستند بیشتر خسارت ببینند. بنابراین مراکز پایگاه ثابت فراوری خون هرچه دور تر از گسل ها باشد بهتر است.

 

در امداد رسانی در مواقع بروز حوادث نقاط نزدیک به راه ها برای امداد رسانی کارایی بهتری دارند و برای انجام اقدامات فوریتی اهمیت بیشتری دارند. بنابراین پایگاه انتقال خون و مرکز فراوری خون هرچه نزدیکتر به راه ها باشد بهتر است.

نظر به احتمال تخریب سازه های مجاور رودخانه و آبگرفتگی آبراه های فصلی و ایجاد خسارات جانی و مالی ، پایگاه ها و مراکز فرآوری انتقال خون هر چه با فاصله بیشتری احداث شوند موقعیت مناسبتری دارند و احتمال تخریب و آسیب پذیری از منظر سیل و ابگرفتگی به حداقل میرسد.

با توجه به عمر کوتاه بعضی از فاکتور های خونی نظیر پلاکت ( در حد چند روز) ذخیره سازی آن برای مصارف در زمان بحران ها مقدور نیست لذا بسیار حائز اهمیت می باشد که اهداکنندگان خون در سریعترین زمان پس از حوادث و بلایا برای اهدای خون به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند و بر همین اساس نزدیکی واحدهای اهدای خون به مراکز جمعیتی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

به منظور ارسال هر چه سریعتر خون و فراوده های خونی به مراکز درمانی و در دسترس بودن خدمات درمانی که نیاز به خون و فراورده ها دارند هر چه فاصله مراکز درمانی به مراکز فراوری خون نزدیکتر باشد بهتر می باشد.

در محدوده هایی که قبلا زلزله اتفاق افتاده و توسط سازمان هایی همچون سازمان زمین شناسی امریکا ثبت شده است در این تحقیق استفاده شده است. در نزدیکی این محدوده ها احتمال رخداد مجدد به دلیل وجود پتانسیل پیش بینی می شود. به همین دلیل نزدیکی به این مراکز برای اینکه افرادی که در نزدیکی نقاط رخداد زلزله هستند احتمال آسیب دیدگی آنها بیشتر است. بنابراین مراکز پایگاه انتقال خون هرچه دورتر از نقاط زلزله دیده باشد بهتر است.

نصب مراکز انقال خون سیار در شیب های مناسب اهمیت بیشتری دارد. در محدوده هایی که شیب بسیار زیاد باشد نصب و امداد رسانی در این مراکز با مشکل مواجه می شود و کارایی آنها کاهش می یابد. بنابراین مراکز پایگاه ثابت فراوری خون هرچه در محدوده های هموارتر باشد بهتر است.

 

متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
تصویر مقاله با عنوان دانلود لایه های گوگل ارث kml kmz gps
متن مقاله درباره seimic earthquake لرزه نگاری
متن جایگزین مقاله طرح تفصیلی چیست
تصویر مقاله قنات های ایران
طرح تفصیلی چیست
تصویر مقاله چگونه کسب‌وکارها می‌توانند از مدل‌های ارتفاعی دیجیتال (DEMs) برای مزیت رقابتی استفاده کنند
تحلیل اقتصادی با DEM
بررسی ارتباط دمای سطح زمین LST با تغییرات کاربری landuse change
تصویر مقاله چگونه مدل‌های دیجیتال ارتفاع (DEM) می‌توانند در مطالعات مکان را نقش داشته باشند
تصویر مقاله راه آهن های معروف جهان
تصویر مقاله نقش DEM در GIS
زمین لرزه در ایران و خطرات زلزله شهر های ایران
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
تحلیل خطرپذیری سکونتگاه های شهری و روستایی در برابر زمین لرزه در براساس قابلیت های GIS و فنون سنجش از دور (RS)