مفهوم، ویژگی های اساسی و تهیه طرح جامع

 

مقدمه ای بر طرح جامع

با شهرنشینی و رشد سریع شهر، برنامه ریزی شهری اهمیت زیادی پیدا کرده است. این برنامه ریزی در سلسله مراتب مختلف انجام می شود تا یک منطقه بزرگ با یک منطقه کوچک ادغام شود به این منظور که توسعه با سرعت یکسان انجام شود. اسناد حقوقی زیادی برای ترویج توسعه وجود دارد. طرح جامع یکی از این اسناد است که قوانین و دستورالعمل هایی را برای توسعه برنامه ریزی شده در حال و آینده ارائه می دهد. در ایران وزارت راه و شهرسازی متولی تهیه این دستورالعمل ها است.

نواحی شهری در طول چند دهه هم از نظر وسعت و هم از نظر پیچیدگی رشد کرده و در بیشتر مکان‌ها غیرقابل مدیریت شده‌اند. نیاز به مکانیزم یا راهی برای تنظیم این رشد احساس شد و از این رو روش هایی برای تنظیم یا «شکل دهی» این رشد ابداع شد. داشتن طرح جامع یکی از این تلاش هاست. روش‌های دیگر عبارتند از مکان‌های توسعه‌ای به نام «طرح توسعه شهر»، طرح‌های شهرسازی، طرح‌های کاربری اراضی، طرح‌های منطقه‌ای، طرح‌های «فضایی» مختلف دیگر که توسط مقامات ذیربط انجام می‌شود.

 

  طرح جامع چیست؟

طرح جامع شهری (Urban Master Plan) ابزاری است برای تعیین نیازهای زمین و زیرساخت برای کاربری‌های مختلف شهری و روستایی و تخصیص زمین برای کاربری‌های مختلف به منظور توزیع هماهنگ و پایدار فعالیت‌ها به‌گونه‌ای که شهرها و شهرها با فرم و ساختاری فراهم شوند که بتوانند در آن فعالیت کنند. بطوریکه همه کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آنها به طور کارآمد و مؤثر کنار هم قرار گیرد. هدف از طرح جامع ارتقای رشد و هدایت و تنظیم توسعه حال و آینده شهرها با چشم انداز 20 تا 25 ساله است.

مطالعه مقاله طرح تفصیلی چیست؟

ویژگی های اساسی طرح جامع

این یک برنامه فیزیکی است: این طرح اساساً راهنمای توسعه فیزیکی شهراست. دامنه آن طولانی است: شامل برنامه ریزی بلند مدت است. جامع است: شامل تمام کارکردهایی است که یک جامعه را به کار می‌اندازد، مانند حمل و نقل، مسکن، کاربری زمین، سیستم‌های خدمات شهری و تفریح. علاوه بر این، این طرح روابط متقابل عملکرد را در نظر می گیرد. راهنمای تصمیم گیری است: برای هیئت برنامه ریزی، هیئت مدیره و شهردار یا مدیر راهنمای تصمیم گیری است؛ بیانیه خط مشی عمومی: این طرح ارزش ها، خواسته ها و دیدگاه های جامعه را به اصول استفاده از زمین و توسعه تبدیل می کند که می تواند رشد آینده جامعه شهری شما را هدایت کند.

 

مفهوم طرح جامع

طرح جامع همانطور که از نام آن پیداست جامع است که جنبه های مختلف برنامه ریزی مانند مسکن، حمل و نقل، زیرساخت و غیره را در بر می گیرد. ماهیت چند رشته ای دارد که شامل رشته های مختلف مطالعاتی مانند جنبه های اجتماعی، اقتصاد، محیط زیست، مهندسی، معماری و غیره می شود. طرح جامع یک سند بلند مدت است. چشم انداز سال آینده شهر را روشن می کند و توسعه را برای آینده برنامه ریزی می کند. طرح جامع بر استفاده منطقی از زمین متمرکز است که زمین را برای بهینه ترین استفاده برای فعالیت در یک مکان مشخص می کند. به طور کارآمد از منابع برای برآوردن نیازهای حال و آینده شهروندان استفاده می کند. طرح جامع باید محیط زیست و هزینه های مربوط به آن را در نظر بگیرد. پیشنهادات برای توسعه باید از نظر زیست محیطی پایدار باشد. طرح جامع مبتنی بر برنامه ریزی فراگیر است. همه اقشار جامعه را در طرح های توسعه در نظر می گیرد و بر مقرون به صرفه بودن تمرکز می کند. طرح جامع محدودیت هایی را در مناطق حساس زیست محیطی، در سایت های میراثی و مناطق ساخته شده سنتی ایجاد می کند و هنجارهای خاصی را برای این مکان ها در نظر می گیرد. طرح جامع منجر به رشد متوازن شهر می شود. از تمرکز یک فعالیت خاص در یک مکان جلوگیری می کند و توزیع کارآمد امکانات، زیرساخت ها، شبکه ها و مسکن را در نظر می گیرد و از مفهوم توسعه همسایگی پیروی می کند.

 

فرآیند تهیه طرح جامع

فرآیند قانونی

برای تهیه هر طرح قانونی به پشتوانه قانونی نیاز است تا بتوان آن را در زمین اجرا کرد. بر اساس اصول، اساسنامه و قوانینی که برگرفته از دولت است، اداره می شود. قوانین مختلفی که پشتوانه قانونی ارائه می کنند عبارتند از: قانون مرجع توسعه، قانون اعتماد بهسازی شهری نیاز به ضمانت اجرا دارد. قانون برنامه ریزی شهر و کشور نیاز به پشتوانه قانونی دارد تا بتواند قدرت اعمال، قدرت پلیس و قدرت قلمرو برجسته را بدهد. هر ساختمانی که از طرح جامع پیروی نکند می تواند به دادگاه ابلاغ شود و تخریب شود. اکثر فرآیندهای برنامه ریزی در حال انجام از مدل برنامه ریزی منطقی پیروی می کنند.

فرآیند فنی

این شامل چارچوب کار به منظور تهیه یک برنامه از تعیین اهداف تا نظارت است. تهیه طرح جامع مبتنی بر “نگاه سیستمی برنامه ریزی” است که مستلزم عقلانیت ابزاری است. ممکن است مراحل و مراحلی که توسط یک مرجع خاص یا سازمان برنامه‌ریزی مربوطه دنبال می‌شود متفاوت باشد. پیچیدگی شهر و خود سازمان تأثیر مستقیمی بر روند اتخاذ شده دارد.

  فرآیند عمومی

مشارکت دادن جامعه در تهیه طرح یکی از مهم ترین مولفه های برنامه ریزی شهری است زیرا آنها بهتر از مسائل و راه حل های محلی خود آگاه هستند. در هند مشارکت عمومی به شکل استماع عمومی است. این فرآیند به عنوان “مشارکت عمومی” یا “شناخت عمومی” نیز نامیده می شود. کل هدف داشتن طرح جامع رشد مساحت برای ساکنین محل است، بنابراین توجه به نظرات، ایرادات و پیشنهادات آنها ضروری است.

فرآیند مدیریت

فرآیند برنامه ریزی باید با مراقبت از منابعی مانند نیروی انسانی وقت، سازماندهی داخلی ادارات و روابط کاری و هماهنگی بین ادارات مختلف و سازمان های برنامه ریزی مدیریت شود. تعداد ذینفعان در مواقعی مانند کلانشهرهایی که تقسیم کار است، متعدد است. دقیق و به «هیئت‌های» مختلف یا سایر زیرمجموعه‌های بخش‌های مربوطه داده می‌شود. این طبقه بندی، در نظر گرفتن تمام بخش ها و سازمان های مربوطه و در نتیجه مدیریت آنها را ضروری می کند.

ضعف طرح جامع

طرح جامع یک سند برنامه آینده است که از داده های فعلی یا شاید داده های گذشته برای پیش بینی های آینده استفاده می کند. بنابراین، تا زمانی که اجرا می شود منسوخ شده است. معمولاً هر بار که یک طرح جامع تهیه می شود، هیچ بررسی فیزیکی انجام نمی شود. این یک سند سفت و سخت است. عدم اجرای به موقع؛ عدم مشارکت واقعی مردم؛ اغلب هماهنگی بین سازمان های مختلف وجود ندارد که منجر به اجرای ضعیف سیاست ها می شود.

 

———————-

این یک مقاله درباره ویژگی و روش تهیه طرح جامع شهری است.

This is an article about urban master plan characteristics and production methods.

 

 

فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر کرج
طرح تفصیلی شهر زرین رود استان زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر زرین آباد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر تبریز
زنجان طرح تفصیلی پیشنهادی شهر سجاس زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر سهرورد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر شیراز
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر سمنان
زنجان طرح تفصیلی شهر هیدج
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر فولادشهر
زنجان طرح تفصیلی شهر دندی زنجان
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر اردبیل
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر آمل
زنجان طرح تفصیلی شهر ابهر زنجان
محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر جزیره کیش Kish Island
متن جایگزین تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر ایلام استان ایلام فایل CAD
متن جایگزین تصویر طرح تفصیلی شهر جزیره قشم Qeshm Gheshm
تصویر جایگزین محصول دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل
تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر اهواز Ahwaz
نگاره تصویر محصول دانلودی فایل اتوکد طرح جامع جزیره قشم
نگاره محصول دانلودی مجازی طرح تفصیلی شهر بوشهر Busheher
تصویر محصول دیجیتال و کالای دانلودی طرح تفصیلی شهر پل دختر
تصویر محصول دانلودی فایل طرح تفصیلی شهر ساری مرکز استان مازندران
نگاره کالای دیجیتال دانلودی با نام طرح تفصیلی بندی ماهشهر
تصویر محصول فایل اتوکدی طرح تلصیلی شهر قزوین
نقشه مرز مناطق 22 گانه و نواحی محلات شهر تهران در گوگل ارث
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر شیراز
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر سمنان
زنجان طرح تفصیلی شهر هیدج
محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر جزیره کیش Kish Island
متن جایگزین تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر ایلام استان ایلام فایل CAD
متن جایگزین تصویر طرح تفصیلی شهر جزیره قشم Qeshm Gheshm
تصویر جایگزین محصول دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل
تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر اهواز Ahwaz
نگاره تصویر محصول دانلودی فایل اتوکد طرح جامع جزیره قشم
نگاره محصول دانلودی مجازی طرح تفصیلی شهر بوشهر Busheher
تصویر محصول دانلودی فایل طرح تفصیلی شهر ساری مرکز استان مازندران
نگاره کالای دیجیتال دانلودی با نام طرح تفصیلی بندی ماهشهر
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
کار با لایه های رستری Raster در برنامه ارک جی ای اس پرو
متن جایگزین محصول مجازی دانلودی نقشه رودخانه های ایران و شبکه آبراهه ها و نهرها و رودها در کشور
پکیج دوره جامع آموزش ارک جی.ای.اس پرو
analysis tools in arcgis pro ابزارهای تحلیلی در سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته
تصویر آموزش تبدیل فایل cad dwg به لایه های GIS روی سیستم برنامه pro arcgis
تصویر نگاره محصول مجازی دانلودی کار با جداول اطلاعات توصیفی در پرو attribute table in arcgis pro
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
آموزش سنجش از دور آنلاین بدون نصب نرم افزار و برنامه روی مرورگر اینترنتی
تصویر ویدئوی آموزشی دانلودی آموزش پروژه محور ابزارهای تحلیل و زمین آمار در ارک جی ای اس پرو
تصویر محصولات دانلودی نرم افزار ArcGIS Pro ویدئوهای آموزشی جی ای اس پرو فوری آموز آنلاین با دانلود فوری
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
نگاره محصول دانلودی آموزش توپولوژی Topology در ArcGIS Pro
نگاره محصول ویدئوی دانلودی ویرایش edit در ArcGIS Pro
تصویر فایل ویدئویی سیستم مختصات در ArcGIS Pro
this is alt text for image of Google Earth لندفرم های ژئومورفولوژی ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
تصویر تالاب های کل ایران در گوگل ارث
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر کرج
طرح تفصیلی شهر زرین رود استان زنجان
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر تبریز
زنجان طرح تفصیلی پیشنهادی شهر سجاس زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر سهرورد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر شیراز
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر سمنان
زنجان طرح تفصیلی شهر هیدج
زنجان طرح تفصیلی شهر دندی زنجان
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر اردبیل
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر آمل
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
چشمه های آب گرم و معادن آب گرم ایران در گوگل ارث