سیستم ها و ابزارهای هوشمند در مدیریت مخاطرات طبیعی

محتویات این نوشته فوری آموز

طرح کلی ارایه. 1

نقش مطالعات هوشمند در مدیریت مخاطرات : 2

ابزارهای هوشمند سنجش و مدیریت مخاطرات.. 3

مطالعه هزینه فایده در مدیریت مخاطرات.. 4

ارزش اقتصادی اطلاعات جغرافیایی در مدیریت مخاطرات.. 5

نقش زیرساخت داده های مکانی (SDI) در کاهش اثرات مخاطرات محیطی. 7

در این نوشته به موضوعاتی در خصوص اهمیت و نقش مطالعات هوشمند و سیستم های هوشمند مکانی در مطالعه و مدیریت مخاطرات محیطی به منظور کاهش اثرات مخاطرات برای جامعه پرداختیم. این نوشته شامل یک طرح کلی برای ارائه درباره این مطالعات، نقش ابزارهای هوشمند، مطالعات هزینه فایده و اهمیت اقتصادی مطالعات و سیستم های اطلاعاتی هوشمند مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و کاهش خسارات مخاطرات طبیعی است. در ادامه به هرکدام از این موارد به تفصیل پرداخیم.

طرح کلی ارایه

برای تهیه یک ارائه در خصوص مطالعات هوشمند در زمینه مخاطرات محیطی می توانید به روش زیر اقدام کنید. این قسمت یک طرح کلی با برخی از نکات مهم درباره شناسایی مستندسازی و مدیریت مخاطرات است.

– معرفی

     * مخاطرات طبیعی و انواع آنها مانند سیل، طوفان، خشکسالی و غیره را تعریف کنید.

     * اثرات و چالش های مخاطرات طبیعی بر سیستم های انسانی و محیطی را توضیح دهد

     * هدف و محدوده اصلی ارائه را بیان کنید

– شناسایی خطرات طبیعی

     * مفهوم شناسایی مخاطرات طبیعی و اهمیت آن را شرح دهید (جانی سلامت اقتصادی)

     * ارائه نمونه هایی از روش های شناسایی خطرات طبیعی، مانند سنجش از دور، تجزیه و تحلیل جغرافیایی و غیره.

     * نقش و مزایای هوش مصنوعی (AI) در شناسایی خطرات طبیعی مانند پردازش داده ها، تشخیص الگو و غیره را توضیح دهید.

– مدیریت مخاطرات طبیعی

     * مفهوم مدیریت مخاطرات طبیعی و اهداف آن را تعریف کنید

     * چارچوب مدیریت یکپارچه ریسک بلایا (IDRM)  و اجزای آن را معرفی کنید

     * در مورد کاربردها و مزایای هوش مصنوعی در مدیریت خطرات طبیعی، مانند ارزیابی ریسک، پشتیبانی تصمیم گیری و غیره بحث کنید.

– کاهش خطرات طبیعی

     * مفهوم کاهش مخاطرات طبیعی و راهکارهای آن را توضیح دهید

     * نمونه هایی از اقدامات کاهش خطرات طبیعی مانند کاهش، سازگاری، تاب آوری و غیره ارائه دهید.

     * ارزیابی عملکرد و محدودیت های هوش مصنوعی در کاهش خطرات طبیعی، مانند عدم اطمینان، اخلاق و غیره.

– نتیجه

     * نکات و یافته های اصلی ارائه را خلاصه کنید

     * نکات کلیدی و توصیه هایی برای استفاده از هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل و اقدام خطرات طبیعی را برجسته کنید

     * هر گونه سوال یا نظر مخاطب را مطرح کنید

نقش مطالعات هوشمند در مدیریت مخاطرات :

مطالعات هوشمند پروژه های تحقیقاتی هستند که از روش ها و فن آوری های نوآورانه برای درک و کاهش خطرات طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین و خشکسالی استفاده می کنند. مطالعات هوشمند می تواند به ما در مدیریت مخاطرات طبیعی کمک کند:

– ارائه داده ها و اطلاعات قابل اعتماد در مورد علل، فراوانی ها، اثرات و احتمالات خطرات مختلف¹².

– توسعه و آزمایش راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت، مانند زیرساخت‌های سبز، سازگاری مبتنی بر اکوسیستم، و سیستم‌های زهکشی پایدار، که می‌تواند انعطاف‌پذیری سیستم‌های طبیعی و انسانی را در برابر خطرات افزایش دهد.

– بهبود ارتباطات و انتشار اطلاعات خطرات و خطرات به تصمیم گیرندگان، سهامداران و مردم، با استفاده از پلتفرم های تعاملی، تجسم ها و رسانه های اجتماعی.

– ارزیابی اثربخشی و هزینه-فایده اقدامات، سیاست‌ها و استراتژی‌های مختلف کاهش ریسک، و شناسایی بهترین شیوه‌ها و مبادلات¹².

– تقویت همکاری و هماهنگی بین رشته‌ها، بخش‌ها و مناطق مختلف و تقویت رویکرد فرا رشته‌ای و مشارکتی برای مدیریت مخاطرات و ریسک.

با انجام مطالعات هوشمندانه می‌توانیم دانش و ظرفیت خود را برای مقابله با مخاطرات طبیعی افزایش دهیم و خسارات احتمالی ناشی از آن را کاهش دهیم

ابزارهای هوشمند سنجش و مدیریت مخاطرات

انواع مختلفی از ابزارهای هوشمند وجود دارند که می توانند به ما در مدیریت مخاطرات طبیعی کمک کنند، مانند:

– **هوش مصنوعی (AI)**: هوش مصنوعی می تواند به ما در درک، نظارت و پیش بینی خطرات طبیعی با استفاده از داده های ماهواره ها، حسگرها و سایر منابع کمک کند. هوش مصنوعی همچنین می‌تواند به ما در برقراری ارتباط و انتشار اطلاعات خطر و ریسک و ارزیابی اثربخشی اقدامات مختلف کاهش ریسک کمک کند.

– **راه حل های مبتنی بر طبیعت **: راه حل های مبتنی بر طبیعت مداخلاتی هستند که از سیستم های طبیعی یا نیمه طبیعی مانند جنگل ها، تالاب ها و حرا برای کاهش مواجهه و آسیب پذیری افراد و دارایی ها در برابر مخاطرات طبیعی استفاده می کنند. راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت همچنین می‌توانند مزایای مشترک متعددی مانند حفاظت از تنوع زیستی، ترسیب کربن و بهبود معیشت را فراهم کنند

– **بیمه شاخص**: بیمه شاخص نوعی بیمه است که به جای ضرر و زیان واقعی، مزایا را بر اساس یک شاخص از پیش تعیین شده مانند میزان بارندگی، عملکرد محصول یا پوشش گیاهی پرداخت می کند. بیمه شاخص می تواند به کشاورزان و سایر گروه های آسیب پذیر کمک کند تا با اثرات مخاطرات طبیعی مانند خشکسالی و سیل کنار بیایند و وابستگی آنها به کمک های بشردوستانه را کاهش دهند.

– **سیستم های هشدار زودهنگام**: سیستم های هشدار زودهنگام مکانیزم هایی هستند که اطلاعات به موقع و موثری را در مورد یک خطر قریب الوقوع یا در حال انجام، از طریق کانال هایی که به افراد، جوامع و سازمان ها امکان آماده سازی و اقدام مناسب را می دهد، ارائه می دهند. سیستم‌های هشدار اولیه می‌توانند خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از خطرات طبیعی را کاهش داده و انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها را افزایش دهند.

اینها تنها نمونه هایی از ابزارهای هوشمند هستند که می توانند به ما در مدیریت مخاطرات طبیعی کمک کنند. فناوری ها و نوآوری های بیشتری وجود دارد که می تواند به کاهش خطر بلایا و سازگاری با تغییرات آب و هوایی کمک کند.

ابزارهای هوشمند زیادی برای کاهش خطر وجود دارد. بعضی از آنها … هستند:

– **GIS برای تجزیه و تحلیل آسیب پذیری خطر**: GIS از تلاش های کاهش خطر بلایا و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری خطر برای کاهش بحران های انسانی پشتیبانی می کند. با استقرار داده‌های مکانی و ابزارهای مدل‌سازی، تیم‌ها می‌توانند منابع ریسک را تجزیه و تحلیل و درک کنند، شناسایی کنند که افراد آسیب‌پذیرتر هستند، تأثیر سناریوهای رویداد را پیش‌بینی کنند، و از سیاست‌های سرمایه‌گذاری مجدد مبتنی بر ریسک حمایت کنند.

– **ابزارها و روش‌های کاهش خطر بلایا برای سازگاری با تغییرات اقلیمی**: این ابزار چارچوبی مؤثر برای ترکیب دانش و تجربیات جوامع مدیریت بلایا و تغییرات آب و هوایی برای ایجاد ظرفیت سازگاری ارائه می‌کند. هدف آن رسیدگی به ترکیبی جامع از عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری جوامع است. ابزارها و متدولوژی های متعددی برای عملی ساختن این رویکرد ایجاد شده است².

– **ارزیابی و برنامه ریزی خطر**: برای کمک به آماده سازی و محافظت موثر جوامع در برابر خطرات، ما با آنها کار می کنیم تا خطراتی را که با آن مواجه هستند شناسایی، درک کرده و رسیدگی کنیم و توانایی آنها را برای اقدام برای کاهش خطر بلایا بهبود دهیم.

– **استراتژی های رشد هوشمند برای مقاوم سازی و بازیابی در بلایا**: این ابزار منابع و استراتژی هایی را برای بازیابی و تاب آوری در بلایا ارائه می دهد.

مطالعه هزینه فایده در مدیریت مخاطرات

تجزیه و تحلیل هزینه فایده مطالعات هوشمند در مدیریت خطر، روشی برای مقایسه هزینه ها و مزایای استفاده از ابزارها و روش های هوشمند برای درک و کاهش خطرات مخاطرات طبیعی است. برای تجزیه و تحلیل هزینه فایده، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

– اهداف و دامنه مطالعه هوشمند را مشخص کنید و جایگزین های مربوطه را برای مقایسه شناسایی کنید. به عنوان مثال، می توان استفاده از هوش مصنوعی، راه حل های مبتنی بر طبیعت، بیمه شاخص و سیستم های هشدار اولیه را برای کاهش خطر سیل در یک منطقه خاص مقایسه کرد.

– برآورد هزینه های هر جایگزین، از جمله سرمایه گذاری اولیه، بهره برداری و نگهداری و هزینه های فرصت. برای مثال، می‌توان هزینه‌های توسعه و استقرار مدل‌های هوش مصنوعی، بازسازی و نگهداری تالاب‌ها، ارائه بیمه شاخص به کشاورزان، و نصب و راه‌اندازی سیستم‌های هشدار اولیه را برآورد کرد.

-مزایای هر یک از جایگزین ها مانند ضرر و زیان های اجتناب شده، افزایش بهره وری و درآمد و مزایای زیست محیطی و اجتماعی را برآورد کنید. به عنوان مثال، می توان مزایای کاهش اثرات سیل، افزایش بازده کشاورزی، افزایش انعطاف پذیری و سازگاری، و بهبود خدمات اکوسیستم و رفاه را تخمین زد.

– هزینه ها و منافع را به یک واحد مشترک مانند ارزش پولی تبدیل کنید و با استفاده از نرخ تنزیل، آنها را برای تورم و ارزش زمانی پول تنظیم کنید. به عنوان مثال، می توان از فرمول ارزش فعلی برای محاسبه ارزش فعلی خالص هر گزینه در یک افق زمانی خاص استفاده کرد.

– ارزش فعلی خالص (NPV) یا نسبت سود به هزینه (BCR) هر جایگزین را محاسبه کنید و آنها را برای انتخاب مطلوب ترین آنها مقایسه کنید. به عنوان مثال، می‌توان جایگزینی را انتخاب کرد که دارای بالاترین NPV یا BCR باشد، یا گزینه‌ای که آستانه یا معیار خاصی را برآورده می‌کند.

– انجام یک تحلیل حساسیت برای تست استحکام نتایج تحت فرضیات و سناریوهای مختلف. به عنوان مثال، می توان نرخ تنزیل، احتمال و بزرگی سیل، اثربخشی و قابلیت اطمینان ابزارهای هوشمند، و ارزیابی مزایای غیر بازاری را تغییر داد.

تجزیه و تحلیل هزینه فایده مطالعات هوشمند در مدیریت خطر می تواند به ما کمک کند تا تصمیمات آگاهانه و منطقی در مورد بهترین راه ها و روش های استفاده از ابزارها و روش های هوشمند برای مقابله با مخاطرات طبیعی و ارزیابی اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی آنها اتخاذ کنیم.

ارزش اقتصادی اطلاعات جغرافیایی در مدیریت مخاطرات

اطلاعات جغرافیایی داده های مکانی است که نشان دهنده مکان، شکل و ویژگی های پدیده های طبیعی یا انسانی در سطح زمین است. اطلاعات جغرافیایی می تواند در مدیریت مخاطرات زیست محیطی مانند سیل، زلزله، رانش زمین و خشکسالی ارزش اقتصادی داشته باشد:

– بهبود درک، پایش و پیش‌بینی خطرات طبیعی، با استفاده از داده‌های ماهواره‌ها، حسگرها و سایر منابع.

– حمایت از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقدامات، سیاست‌ها و استراتژی‌های کاهش ریسک، با استفاده از ابزارهایی مانند سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سنجش از دور، و تحلیل فضایی.

– کاهش خسارات و خسارات جانی و اقتصادی ناشی از مخاطرات طبیعی با ارائه اطلاعات به موقع و موثر برای هشدار سریع، واکنش اضطراری و بازیابی.

– افزایش تاب‌آوری و سازگاری سیستم‌های طبیعی و انسانی با مخاطرات طبیعی، با توسعه و اجرای راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت، مانند زیرساخت‌های سبز، سازگاری مبتنی بر اکوسیستم، و سیستم‌های زهکشی پایدار .

– ارائه مزایای چندگانه، مانند حفاظت از تنوع زیستی، ترسیب کربن، بهبود معیشت و رفاه، با ادغام ارزش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی در مدیریت خطر

ارزش اقتصادی اطلاعات جغرافیایی در مدیریت مخاطرات زیست محیطی را می توان با استفاده از روش هایی مانند تجزیه و تحلیل هزینه- فایده، تحلیل مقرون به صرفه یا تجزیه و تحلیل چند معیاره تخمین زد که هزینه ها و مزایای جایگزین های مختلف را که از اطلاعات جغرافیایی استفاده می کنند، مقایسه می کند. این روش ها می توانند به نشان دادن بازده سرمایه گذاری، کارایی و اثربخشی، و مبادلات و ترجیحات استفاده از اطلاعات جغرافیایی در مدیریت خطر کمک کنند.

سیستم های اصلی هوشمند برای مدیریت مخاطرات محیطی

برخی از سیستم های هوشمند هوشمند کلیدی برای مدیریت مخاطرات زیست محیطی عبارتند از:

– **هوش مصنوعی (AI)**: هوش مصنوعی می تواند به ما در درک، نظارت و پیش بینی خطرات طبیعی با استفاده از داده های ماهواره ها، حسگرها و سایر منابع کمک کند. هوش مصنوعی همچنین می‌تواند به ما در برقراری ارتباط و انتشار اطلاعات خطر و ریسک و ارزیابی اثربخشی اقدامات مختلف کاهش ریسک کمک کند.

– **اینترنت اشیا (IoT)**: اینترنت اشیا می تواند به ما در جمع آوری و پردازش اندازه گیری ها و داده ها از محیط فیزیکی خود با استفاده از حسگرها و دستگاه های متصل کمک کند. اینترنت اشیا همچنین می‌تواند به ما کمک کند تا هشدارها و اقدامات خودکار، مانند خاموش کردن سیستم‌ها یا راه‌اندازی بلیط‌های خدمات، در صورت بروز ناهنجاری‌ها یا شرایط خاص به ما کمک کند².

– **راه حل های مبتنی بر طبیعت **: راه حل های مبتنی بر طبیعت مداخلاتی هستند که از سیستم های طبیعی یا نیمه طبیعی مانند جنگل ها، تالاب ها و حرا برای کاهش مواجهه و آسیب پذیری افراد و دارایی ها در برابر مخاطرات طبیعی استفاده می کنند. راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت همچنین می‌توانند مزایای مشترک متعددی مانند حفاظت از تنوع زیستی، ترسیب کربن و بهبود معیشت را ارائه دهند.

– **بیمه شاخص**: بیمه شاخص نوعی بیمه است که به جای ضرر و زیان واقعی، مزایا را بر اساس یک شاخص از پیش تعیین شده مانند میزان بارندگی، عملکرد محصول یا پوشش گیاهی پرداخت می کند. بیمه شاخص می تواند به کشاورزان و سایر گروه های آسیب پذیر کمک کند تا با اثرات مخاطرات طبیعی مانند خشکسالی و سیل کنار بیایند و وابستگی آنها به کمک های بشردوستانه را کاهش دهند.

– **سیستم های هشدار زودهنگام**: سیستم های هشدار زودهنگام مکانیزم هایی هستند که اطلاعات به موقع و موثری را در مورد یک خطر قریب الوقوع یا در حال انجام، از طریق کانال هایی که به افراد، جوامع و سازمان ها امکان آماده سازی و اقدام مناسب را می دهد، ارائه می دهند. سیستم های هشدار اولیه می توانند خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از خطرات طبیعی را کاهش دهند و انعطاف پذیری افراد و سیستم ها را افزایش دهند.

اینها تنها نمونه هایی از سیستم های هوشمند هوشمند هستند که می توانند به ما در مدیریت مخاطرات زیست محیطی کمک کنند. فناوری ها و نوآوری های بیشتری وجود دارد که می تواند به کاهش خطر بلایا و سازگاری با تغییرات آب و هوایی کمک کند.

نقش زیرساخت داده های مکانی (SDI) در کاهش اثرات مخاطرات محیطی

زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) چارچوبی از سیاست‌ها، استانداردها، فناوری‌ها و داده‌ها است که امکان اشتراک‌گذاری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مکانی را در دامنه‌ها و سطوح مختلف می‌دهد. SDI می تواند نقش مهمی در اتوماسیون کاهش خطر ایفا کند، از طریق:

– ارائه یک پلت فرم مشترک برای دسترسی، تجزیه و تحلیل و تجسم داده های مکانی در مورد خطرات، آسیب پذیری ها و خطرات، از منابع و قالب های متعدد.

– حمایت از توسعه و پیاده‌سازی ابزارها و روش‌های هوشمند، مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت، بیمه شاخص و سیستم‌های هشدار اولیه که می‌تواند به درک، نظارت و کاهش اثرات مخاطرات طبیعی کمک کند.

– تقویت هماهنگی و همکاری بین ذینفعان مختلف، مانند دولت‌ها، سازمان‌ها، جوامع و محققانی که در مدیریت و کاهش خطر بلایا دخیل هستند.

– بهبود تصمیم گیری و برنامه ریزی اقدامات، سیاست ها و استراتژی های کاهش ریسک، بر اساس شواهد و بهترین شیوه ها.

– کاهش هزینه ها و زمان جمع آوری، پردازش و انتشار داده ها و افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان اطلاعات مکانی.

زیرساخت داده مکانی یا SDI می تواند به خودکارسازی فرآیندهای شناسایی خطر، ارزیابی، نقشه برداری، ارتباطات و کاهش خطر کمک کند و در نتیجه به ساخت جوامع انعطاف پذیرتر و پایدار کمک کند.

alt test for Google Earth زلزله های ایران
مکان زلزله های 100 سال اخیر در گوگل ارث
مناطق خطر زلزله ها در ایران
حوضه های آبخیز اصلی و زیرحوضه های آبریز فرعی و آب منطقه ای ایران در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
دانلود پی دی اف مقاله تحلیل هیدرولوژی و هیدرومتری حوضه با روش چند عاملی در GIS
پهنه بندی سیلاب در قالب سند 2030 با فرمول نویسی پایتون در GIS
تصویر کالای دانلودی فوری آموز
تصویر محصول لایه های جی ای اس برای مطالعه هیدرولوژی و توپوگرافی حوضه ابخیز ظالم رود مازندران
تصویر محصول حوضه ورند برای دانلود لایه های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
تصویر محصول ژئودیتابیس لایه های حوضه ابریز شیرین رود و لایه های مختلف
لایه های GIS و اکسل حوضه آبخیز رودبار
تصویر محصول لایه های جی ای اس حوضه کسیلیان رودخانه تالار بابل
محصول لایه های حوضه آبخیز دودانگه ساری
آموزش فوری بستن مرز حوضه آبخیز در کمتر از 5 دقیه در برنامه WMS
استخراج رده آبراهه ها در ArcGIS
تصویر قابل نمایش نقشه گوگل ارث زلزله های ایران روی Google Earth بزرگتر از 4 ریشتر
تصویر نقشه گوگل ارث گسل های ایران روی Google Earth
فایل KML موقعیت قرارگیری خطوط انتقال انرژی گاز طبیعی سراسر ایران لایه اطلاعاتی مهمی در سرمایه گذاری های ملکی و برنامه ها و مطالعات زیست محیطی می باشد.
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
تصویر نمونه از محصول فایل GIS زلزله های استان در زئودیتابیس و اطلاعات آماری زمین لرزه ها
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
موقعیت خطر زمینلرزه در استان¬های خراسان رضوی و شمالی
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
تصویر محصول خط وط اپتیکال فیبر نوری تهران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
تصویر محصول چاه های آب زنجان در جی ای اس و در گوگل ارث هر دو
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
image of Mashhad city layers تصویر لایه های شهر مشهد برای برنامه ریزی شهری
ژئودیتایس شهر کرج شامل لایه های اصلی شهری بصورت شیپفایل نقطه ای GIS shapefile urban layers in Karaj Geodatabase
ژئودیتایس شهر قزوین شامل لایه های اصلی شهری بصورت شیپفایل نقطه ای GIS geodatabase of urban layers of Qazvin City
ژئودیتایس شهر ساری شامل لایه های اصلی شهری بصورت شیپفایل نقطه ای Geodatabase of urban GIS layers of Sari City - point shapefiles
لایه های خدمات شهری در زئودیتابیس شهر اهواز محصول دانلودی
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
نقشه کشور های جهان .
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
شکل لایه های مرز کشور های جهان و مرز استان، شهرستان و راه های کشور ها
لایه تمام مخاطرات سیل ثبت شده در جهان و علل وقوع سیل All flooding events in the world and their causes
ارزیابی کیفیت خدمات سبز شهری یا خدمات اکوسیستمی شهری براساس رویکرد مک پیرسون در GIS
تصویر لایه ارتفاعی موزائیک شده و پردازش شده در GIS
تصویر dem اصفهان در وبسایت فوری آموز
تصویر محصول دانلودی دم ارتفاعی استان فارس
تصویر dem اصفهان در وبسایت فوری آموز
تصویر نقشه ارتفاعی استان البرز
تصویر لایه ارتفاعی استان اردبیل
لایه رستری ارتفاعی با اندازه پیکسلی 30 متر استان آذربایجان غربی و ارومیه
موقعیت جغرافیایی معدن ها و زمین های معدن دار در سراسر ایران
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
تصویر بانک اطلاعاتی و پایگاه داده های پکیج کل ایران و گیلان
alt test for Google Earth زلزله های ایران
this is alt text for image of Google Earth لندفرم های ژئومورفولوژی ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
alternative text for Google Earth زیست محیطی
تپه های باستانی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر فایل گنبدهای نمکی ایران در گوگل ارث
تصویر محصول مرز کشورهای جهان در گوگل ارث در فوری آموز
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
عکس محصول دیجیتال و کالای دانلودی DEM 10 meter Tehran
عکس کالای دیجیتال ژئودیتابیس شهر ماهنشان زنجان
تصویر محصول ژئودیتابیس شهر قیدار
عکس محصول دانلودی لایه های شهر خرمدره
تصویر کالای دیجیتال لایه های جی ای اس شهر سلطانیه
تصویر کالای دیجیتال قابل دانلود ژئودیتابیس شهری با لایه های gis شهری
تصویر کالای دیجیتال لایه های جی ای اس شهر ابهر
لایه های GIS شهر زنجان
تصویر محصول دیجیتال با عنوان نقشه تیپ های خاک ایران
تصویر محصول دانلودی فایل طرح تفصیلی شهر ساری مرکز استان مازندران
تصویر کالای دانلودی فوری آموز
نگاره کالای دیجیتال دانلودی با نام طرح تفصیلی بندی ماهشهر
نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران
نگاره کالای دانلودی اطلاعات شاخص های برخورداری مردم تهران از امکانات
نگاره کالای دانلودی | ژئودیتابیس میانکاله شامل تمامی لایه های طبیعی و انسانی و زیرساختی و اجتماعی و توریسی گردشگری میانکاله است.
آیکون محصول | پارسل های و قطعات شهری براساس کاداستر تهران
تصویر کالای دیجیتال لایه های GIS استان قزوین
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول گوگل ارث چاه های آب
تصویر محصول دانلودی نقشه گوگل ارث مراکز درمانی تهران
ایکون محصول نقشه کی ام ال قنات های مجاورت شهر تهران
دانلود محصول نقشه گوگل ارث انبارهای جهانforiamooz
تصویر محصول لایه های جی ای اس برای مطالعه هیدرولوژی و توپوگرافی حوضه ابخیز ظالم رود مازندران
تصویر محصول حوضه ورند برای دانلود لایه های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
لایه های GIS و اکسل حوضه آبخیز رودبار
تصویر محصول لایه های جی ای اس حوضه کسیلیان رودخانه تالار بابل
محصول لایه های حوضه آبخیز دودانگه ساری
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS
استخراج اطلاعات چندین رستر برای چندین نقطه در GIS