استفاده از مدل AHP برای گزینش کارمند

فرایند گزینش نیروی انسانی AHP

بسیاری از کارفرمایان و مسئولین استخدام کارکنان در سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی گزینش کارکنان و کارمندان را بطور سلیقه ای یا با نظر اکثریت جمع اتخاذ می کنند. در این فرایند بسیاری از عوامل به درستی و بطور فرمول شده و سیستماتیک انجام نمی شود. انتخاب ذهنی و سنتی سرمایه های انسانی می تواند موجب اشتباهات و گزینش های هیجانی مدیران شود که بعدها می تواند هزینه سنگینی برای شرکت و کسب و کار به بار آورد.

امروزه با توسعه فناوری های رایانه ای و همچنین استفاده از دیتا ها و اطلاعات در فرایند تصمیم گیری، انتخاب ها بسیار دقیق و کاملا براساس الگوریتم های منطقی انجام می شود. این امر از برداشت های جوگیرانه لحظه ای و همچنین سلیقه های بی دلیل جلوگیری می کند و انتخاب را یک به یک براساس معیارها و ارجحیت های شما توسط کامپیوتر انجام می دهد. امروزه با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی مدیران و کارآفرینان بخش دولتی و بخش خصوصی می تواننند بهترین استخدام نیرو را با حالت بهینه داشته باشند.

اکسل آماده شده مدل AHP که بعد از سال ها بالاخره منتشر شد به مدیران کمک می کند تمام این فرایند تصمیم گیری را بطور منسجم و براساس اصول منطق ریاضیاتی انجام دهند. این امر از گزینش نیروی انسانی به روش سنتی و ذهنی جلوگیری می کند و موجب می شود با توجه به امتیازی که شما به گزینه ها و معیارهای مورد نظر خودتان میدهید بهترین انتخاب را داشته باشید.

در حالت عادی ما روزی به یک معیار امتیاز بالا می دهیم و روز دیگر که خسته هستیم به معیار دیگری امتیاز بالا میدهیم. همچنین در حالت های مختلف هر کدام از تیم و گروه استخدام ما افرادی با تجربیات مختلف هستند که می توانند در فرایند استخدام معیارهای را امتیازدهی کنند. نهایتا اعضا می توانند گزینه های استخدامی را نیز براساس معیارهای رتبه بندی شده امتیازدهی کنند. نتیجه این دو فرایند استخدام بهترین نامزد های استخدامی از بین مراجعین و همچنین داشتن کارکنان براساس بهترین معیارهای ممکن است. همچنین در این فرایند توصیه می شود که امتیازدهی در روزهای مختلف و توسط چند شخص از اعضا انجام شود. این کار باعث می شود نظر جمع به ما کمک کند از ناآگاهی های خود بکاهیم و همچنین از انتخاب های وسواسی جلوگیری کنیم. انتخاب با اکسل AHP به مدیران کمک می کند از پیش داوری بکاهند و از زود قضاوت کردن درباره نامزدهای استخدامی جلوگیری کنند.

دانلود اکسل آماده AHP برای استخدام و گزینش نیروی انسانی

در مقاله استفاده از مدل AHP برای گزینش کارمند می خواهیم مهمترین عوامل مورد نظر را در این فرایند توضیح بدهیم.

تصویر محصول مدل AHP برای تصمیم گیری و انتخاب بهترین گزینه

10 معیار اصلی برای استخدام

این ده معیار کلیدی استخدام  و بکارگیری نیروی انسانی بسته به نیازها و الزامات خاص سازمان و کسب و کار ها می تواند متفاوت باشد، اما برخی از معیارهای رایج عبارتند از:

1. صلاحیت ها و مهارت ها: داوطلبان باید دارای صلاحیت ها، گواهینامه ها و مهارت های لازم برای کار باشند. این مورد براساس دوره های آموزشی که گذرانده اند و همچنین آموزش هایی که فراگرفته اند سنجیده می شود. این معیار را می توانید با توجه به اهمیت کسب وکار شما در حوزه مستندات آموزشی نسبت به 9 معیار دیگر در نظر بگیرید.

2. تجربه: سابقه کار قبلی در یک سمت سازمانی یا یک کسب و کار آزاد یا صنعت مشابه می تواند عامل مهمی در جذب نیرو باشد. با توجه به فوریت استفاده از مهارت کارکنان و همچنین درجه بزرگی و سلسله مراتب سازمانی شما می توانید به این معیار از یک تا ده ارزش بدهید. بسته به درجه اهمیت این معیار تجربه نسبت به سایر 9 معیار دیگر شما می توانید جایگاه این معیار را در فهرست معیارهای خود مشخص کنید.

3. تناسب فرهنگی: اطمینان از همسویی ارزش ها، اخلاق کاری و شخصیت نامزد با فرهنگ شرکت. فرهنگ سازمانی هر شرکت با شرکت های دیگر متفاوت است. بسته به میزان اهمیت شما به فرهنگ سازمانی می توانید تعیین کنید که این معیار نسبت به نه معیار دیگر و یا سایر معیارها چه اهمیت و ترجیحی داشته باشد. این معیارها را می توانید در اکسل لیست کنید و آنها را با توجه به درجه اهمیت ارزشدهی کنید. البته در این خصوص وبسایت عددایکس فرمول آماده اکسل برای این استخدام نیروی انسانی ارائه نموده است.

4. مهارت های ارتباطی: مهارت های ارتباطی قوی، چه کلامی و چه نوشتاری، اغلب برای بسیاری از نقش ها ضروری است.

5. توانایی های حل مسئله: نامزدهایی که می توانند تفکر انتقادی و مهارت های حل مسئله را نشان دهند بسیار ارزشمند هستند.

6. کار تیمی: توانایی کار خوب با دیگران و همکاری موثر در یک محیط تیمی.

7. سازگاری: نامزدهایی که انعطاف پذیر هستند و می توانند با شرایط متغیر و چالش های جدید سازگار شوند.

8. پتانسیل رهبری: برای نقش های مدیریتی یا رهبری، کاندیداهایی با ویژگی ها و پتانسیل رهبری مورد توجه قرار می گیرند.

9. انگیزه و اشتیاق: نامزدهایی که علاقه واقعی به نقش و شرکت نشان می دهند، احتمال موفقیت بیشتری دارند.

10. مراجع و بررسی پیشینه: تأیید اعتبار، سابقه کاری و شخصیت داوطلب از طریق مراجع و بررسی پیشینه.

این معیارها فقط یک نقطه شروع هستند و شرایط خاص برای استخدام ممکن است بر اساس صنعت، فرهنگ شرکت و نقش شغلی متفاوت باشد.

مهمترین معیارهای استخدام نیرو در سال 2024 کدام هستند؟

برای استخدام نیروی انسانی یا جذب و نگهداری سرمایه انسانی مولد و کارآمد در شرکت ما نیاز به معیارهایی داریم که همه جوانب را برای افزایش سوددهی شرکت و همچنین رضایت سایرکارکنان و همچنین رضایت مشتریان را بهبود بخشد. هر سال معیارهای استخدام کارمند با توجه به پویایی های محیط کسب و کار و تغییرات جامعه تغییر میکند. تغییرات عوامل و معیارهای نیروی انسانی کارآمد در زمان های مختلف با ظهور هوش مصنوعی و همچنین با تغییر سلیقه های مصرفی خانوارها و مشتریان باید متناسب با آن تغییر کند. در ادامه برخی از مهمترین معیارها را باهم بررسی می کنیم. معیارهای اصلی برای جذب نیروی انسانی معمولاً ترکیبی از عناصر کلیدی زیر را شامل می شود:

1. **بازاریابی استخدام**: این شامل اعمال اصول بازاریابی در فرآیند استخدام برای جذب نامزدهای بهتر از طریق ایجاد آگاهی از نام تجاری شما در صنعت شما و تبلیغ موثر آگهی های شغلی شما است¹.

2. **جستجوی غیرفعال نامزد **: به دنبال کاندیداهایی هستید که فعالانه به دنبال شغل جدید نیستند اما برای این نقش مناسب هستند¹.

3. **ارجاعات**: استفاده از شبکه های کارکنان فعلی برای یافتن نامزدهای بالقوه¹.

4. **تجربه کاندیدا**: مدیریت تجربه کاندیداها در طول فرآیند استخدام برای اطمینان از مثبت بودن آن، صرف نظر از نتیجه¹.

5. **همکاری تیم استخدام**: اطمینان از اینکه همه اعضای تیم استخدام در یک صفحه هستند و به طور موثر با هم کار می کنند¹.

6. **ارزیابی مؤثر نامزدها**: ارزیابی کامل کاندیداها برای اطمینان از برآورده شدن شرایط شغلی1.

7. **ردیابی متقاضی**: استفاده از سیستم هایی برای پیگیری همه متقاضیان و جایی که آنها در فرآیند استخدام هستند¹.

8. **گزارش، انطباق و امنیت**: اطمینان از اینکه فرآیند استخدام با تمام الزامات قانونی مطابقت دارد و از داده های نامزد محافظت می کند¹.

9. **عضویت و پشتیبانی**: اطمینان از اینکه استخدام‌های جدید به طور موثر در شرکت ادغام شده‌اند و از پشتیبانی لازم برای موفقیت برخوردارند¹.

10. **معیارهای انتخاب **: توسعه معیارها از دانش، مهارت ها و توانایی های شناسایی شده در تجزیه و تحلیل شغل و بیان شده در شرح شغل5.

این معیارها برای کمک به سازمان ها برای جذب، ارزیابی و استخدام نامزدهای مناسب به شیوه ای استراتژیک و کارآمد طراحی شده اند. این مهم است که این مراحل را متناسب با نیازها و فرهنگ خاص سازمان تنظیم کنید.

منبع: گفتگو با بینگ، 5/2/2024
(1) فرآیند استخدام: 10 مرحله لازم برای موفقیت. https://resources.workable.com/tutorial/the-recruitment-process.
(2) معیارهای انتخاب | مردم و فرهنگ – دانشگاه کالیفرنیا، برکلی. https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-hr/recruiting-staff/employment/recruitment/selection.
(3) 4.1 فرآیند استخدام – مدیریت منابع انسانی. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/chapter/4-1-the-recruitment-process/.
(4) راهنمای مدیر منابع انسانی برای برنامه ریزی استخدام: هر آنچه که باید بدانید …. https://www.employerscouncil.org/resources/hr-recruitment-guide/.
(5) استخدام چیست؟ (HRM) | SmartRecruiters. https://www.smartrecruiters.com/resources/glossary/recruitment/.

محصول پاورپوینت بانک جهانی
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول گوگل ارث چاه های آب
تصویر محصول لایه مکانی معادن اطراف تهران
دانلود محصول نقشه گوگل ارث انبارهای جهانforiamooz
تصویر محصول ابزار آنلاین حساب کردن بازپرداخت وام
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

چطور می توانیم فرایند استخدام را بهبود ببخشیم؟

بهبود فرآیند استخدام شما می تواند به طور قابل توجهی کیفیت استخدام شما و کارایی فعالیت های استخدام شما را افزایش دهد. در اینجا چند استراتژی برای در نظر گرفتن وجود دارد:

1. **خط زمانی داشته باشید**: یک جدول زمانی مشخص برای فرآیند استخدام ایجاد کنید تا از رویه های طولانی که ممکن است پرهزینه باشد و بر حفظ کارکنان تأثیر بگذارد اجتناب کنید.

2. **نقش خالی را به تفصیل شرح دهید**: جزئیات دقیقی در مورد موقعیت آزاد ارائه دهید تا نامزدهایی را که مناسب این نقش هستند جذب کنید¹.

3. **پاک کردن عناوین شغلی**: اطمینان حاصل کنید که عناوین شغلی واضح و عاری از اصطلاحات تخصصی برای جذب نامزدهای مناسب¹.

4. ** ساده سازی غربالگری **: فرآیند غربالگری را بهینه کنید تا کاندیداها به طور کارآمد و بدون تاخیر ارزیابی شوند¹.

5. **روند فراگیر**: فرآیند استخدام را فراگیر کنید تا از تنوع و طیف وسیعی از مهارت ها اطمینان حاصل کنید¹.

6. **طرح مصاحبه**: یک برنامه مصاحبه ساختاریافته برای ارزیابی مؤثر نامزدها داشته باشید.

7. **خط لوله استعدادها**: خط لوله استعدادها را حفظ کنید تا مجموعه ای آماده از نامزدهای بالقوه داشته باشید¹.

8. **آزمون شایستگی**: داوطلبان را برای صلاحیت آزمایش کنید تا مطمئن شوید که شرایط شغلی را برآورده می کنند¹.

9. **سیستم ردیابی متقاضی (ATS)**: از ATS برای ردیابی متقاضیان در طول فرآیند استخدام و خودکارسازی ارتباطات² استفاده کنید.

10. **ارتباطات کاندیدا**: ارتباط با نامزدها را در اولویت قرار دهید تا آنها را در طول فرآیند درگیر و مطلع نگه دارید².

11. **برندینگ کارفرمایی**: استراتژی برندسازی کارفرمای خود را برای جذب استعدادهای برتر تقویت کنید².

12. **رویدادهای صنعت**: برای ایجاد شبکه و یافتن نامزدهای بالقوه در رویدادهای صنعت شرکت کنید و میزبانی کنید.

با اجرای این نکات، می توانید فرآیند استخدام موثرتر و کارآمدتری ایجاد کنید که با اهداف سازمانی شما همسو باشد و بهترین نامزدها را جذب کند.

منبع: گفتگو با بینگ، 5/2/2024
(1) 9 روش برای بهبود فرآیند استخدام (با نکات). https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-improve-recruitment-processes.
(2) 10 نکته برای یک فرآیند استخدام موثر | ساخته شده در. https://builtin.com/articles/improve-recruitment-process-efficiency.
(3) نحوه بهبود فرآیند استخدام – قابل اجرا. https://resources.workable.com/stories-and-insights/improve-recruiting-process.

متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
اسامی و نام روستاهای ایران در گوگل ارث
متن تصویر اسامی و مکان شهرهای ایران
alt test for Google Earth زلزله های ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
alternative text for Google Earth زیست محیطی
تپه های باستانی
مکان زلزله های 100 سال اخیر در گوگل ارث
نقشه گوگل ارث راه ها و جاده های سراسری ایران
مناطق خطر زلزله ها در ایران
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران
لایه گوگل ارث زمین شناسی ایران
تصویر محصول لایه مکانی معادن اطراف تهران
تصویر محصول دانلودی نقشه گوگل ارث مراکز درمانی تهران
تصویر محصول نقشه گوگل ارث بافت های فرسوده منطقه 11 تهران.
دانلود محصول نقشه گوگل ارث انبارهای جهانforiamooz
لایه گوگل ارث راه آهن های کشور ایران
آیکون محصول نقشه گوگل ارض خطوط انتقال نیرو و (Google Earth) نیروگاه های ایران
دانلود نقشه و مشاهده گسل های ایران در Google Earth و بررسی آسیب پذیری
تصویر محصول نقشه گوگل ارث تقسمات اداری سیاسی شهرستان ها و دهستان های کشور مربوط به سال 1400
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
دانلود ویدئوی عکس های هوایی تاریخی در گوگل ارض