دانش GIS

در این نوشته بعد از بیان مسایل برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و گزارش دهی در مدیریت کشور یا جهان به این می پردازیم که مدیریت مکانی بدون استفاده از قدرت و توانایی ابزارها و صلاح های فناوری امکانپذیر نمی باشد. این موضوع اهمیت به کارگیری فناوریه های سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographical Information System) را در دانش های جغرافیایی مانند زمین شناسی، هواشناسی، هیدرولوژی، برنامه ریزی شهری منطقه ای، محیط زیست، برنامه شهری و برنامه ریزی روستایی و تخصص های این زیرشاخه ها نمایان می سازد.

دانش مکانی یا “علم کجا” دامنه بسیار گسترده ای یافته است. سیستم های اطلاعات جغرافیایی یک دانش بسیار گسترده برای مدیریت جهان جغرافیایی است. در این جا جغرافیا به معنی خاص آن مطرح نیست. زیرشاخه های جغرافیا مانند زمین شناسی، هواشناسی، هیدرولوژی، برنامه ریزی شهری منطقه ای، محیط زیست، برنامه شهری و برنامه ریزی روستایی و تخصص های این زیرشاخه ها در سال های اخیربرای توسعه به روش سنتی با دشواری ها و موانع بسیاری روبرو هستند. امروزه توسعه این دانش و مدیریت مکانی جهان به روش سنتی بسیار دشوار شده است چرا که انبوهی از اطلاعات و داده ها همه روزه تولید می شود. از طرف دیگر دشواری توسعه دانش های جغرافیایی به این دلیل است که بسیار مکان ها و نقاطی در سطح زمین است که هنوز بطور همه جانبه و از ابعاد مختلف بررسی نشده است. مطالعات موردی یا Case Study ها در حال پوشش مکان های مختلف هستند ولی این نیز تنها از یک منظر مورد یا ابژه را بررشی می کند. درحالیکه در بخش های مختلف زیرمجموعه علوم جغرافیایی همچنان نیاز به تحلیل و پردازش های جدید است.

علاوه براین باید گفت با توسعه شاخه های درخت علم و همچنین شاخه های فناوری های نوین، ما قطعا نیاز داریم که هر کیس یا هر مورد که در دانش های جغرافیایی هستند. زیرشاخه های جغرافیا مانند زمین شناسی، هواشناسی، هیدرولوژی، برنامه ریزی شهری منطقه ای، محیط زیست، برنامه شهری و برنامه ریزی روستایی و تخصص های این زیرشاخه ها در سال های اخیر توانایی تحلیل و پردازش گسترده ای را در استفاده از فناوری های علوم جغرافیایی بدست آورده اند. این فناوری با عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در جهان شناخته می شود.

بنابراین برای مدیریت هر سرزمین و مدیریت سیاره زمین هیچ راهی جز استفاده از دانش جغرافیایی برای پیوند دادن تمام علوم از جمله زیرشاخه های علوم اقتصادی، جامعه شناسی، و فیزیولوژی نداریم. دانش GIS امروز می تواند تمامی ابعاد زندگی بشری و محیط طبیعی و همچنین تمامی نتایج علمی را در بعد مکانی باهم ترکیب کند. شایان ذکر است مساله ای که امروزه با آن مواجعه هستیم این است که یافته های علمی پراکنده همچنان بدون استفاده مانده و در ایجاد صلح و رفاه جامعه انسانی کارساز نشده است. امروزه محافل علمی جهان به دنبال راهکاری برای تلفیق تمام دانش ها در یک قالب اینتگریتد Integrated و با دیدگاه چندرشته ای یا مالتی دسیپلنری (Multidisciplinary) هستند. متفکران جهان و مدیران جهانی به این نتیجه رسیده اند که تنها را استفاده از دانش های بنیادی و نظری برای ایجاد جهانی بهتر و مصالمت آمیزتر استفاده عملی از این دانش ها است. با توجه به ارتباط تمامی یافته های علمی جهان به موقعیت مکانی، امروزه می توان اظهار داشت که فناوری های GIS تنها را برای تلفیق این دانش ها است.

استفاده از دانش اطلاعات مکانی نیز بدون استفاده از اطلاعات و داده های مکانی و نقشه های زمینه ای ممکن نخواهد بود. به همین منظور در اینجا ما سعی کردیم برای پیشبرد این دانش در مدیریت بهتر زندگی فردی، کسب و کار ها، دولت های محلی و مدیریت جهانی این اطلاعات را در حد توان خود برای کاربران این علوم منتشر نماییم. این تلاش کوچک می تواند کمک کند که زندگی انسانی به سطح بالاتری از تعالی، آگاهی و رفاه مادی جامعه منتهی شود. در ادامه شما می توانید اطلاعات جغرافیایی فوری آموز را مشاهده نمایید.

متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
تصویر بانک اطلاعاتی و پایگاه داده های پکیج کل ایران و گیلان
متن تصویر اسامی و مکان شهرهای ایران
alt test for Google Earth زلزله های ایران
this is alt text for image of Google Earth لندفرم های ژئومورفولوژی ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
alternative text for Google Earth زیست محیطی
تپه های باستانی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر فایل گنبدهای نمکی ایران در گوگل ارث
تصویر محصول مرز کشورهای جهان در گوگل ارث در فوری آموز
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
عکس محصول دیجیتال و کالای دانلودی DEM 10 meter Tehran
عکس کالای دیجیتال ژئودیتابیس شهر ماهنشان زنجان
تصویر محصول ژئودیتابیس شهر قیدار
عکس محصول دانلودی لایه های شهر خرمدره
تصویر کالای دیجیتال لایه های جی ای اس شهر سلطانیه
تصویر کالای دیجیتال قابل دانلود ژئودیتابیس شهری با لایه های gis شهری
تصویر کالای دیجیتال لایه های جی ای اس شهر ابهر
لایه های GIS شهر زنجان
تصویر محصول دیجیتال با عنوان نقشه تیپ های خاک ایران
تصویر محصول دانلودی فایل طرح تفصیلی شهر ساری مرکز استان مازندران
تصویر کالای دانلودی فوری آموز
نگاره کالای دیجیتال دانلودی با نام طرح تفصیلی بندی ماهشهر
نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران
نگاره کالای دانلودی اطلاعات شاخص های برخورداری مردم تهران از امکانات
نگاره کالای دانلودی | ژئودیتابیس میانکاله شامل تمامی لایه های طبیعی و انسانی و زیرساختی و اجتماعی و توریسی گردشگری میانکاله است.
آیکون محصول | پارسل های و قطعات شهری براساس کاداستر تهران
تصویر کالای دیجیتال لایه های GIS استان قزوین
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول گوگل ارث چاه های آب
تصویر محصول دانلودی نقشه گوگل ارث مراکز درمانی تهران
ایکون محصول نقشه کی ام ال قنات های مجاورت شهر تهران
دانلود محصول نقشه گوگل ارث انبارهای جهانforiamooz
تصویر محصول لایه های جی ای اس برای مطالعه هیدرولوژی و توپوگرافی حوضه ابخیز ظالم رود مازندران
تصویر محصول حوضه ورند برای دانلود لایه های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
تصویر آموزش تبدیل فایل cad dwg به لایه های GIS روی سیستم برنامه pro arcgis
تصویر نگاره محصول مجازی دانلودی کار با جداول اطلاعات توصیفی در پرو attribute table in arcgis pro
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
آموزش سنجش از دور آنلاین بدون نصب نرم افزار و برنامه روی مرورگر اینترنتی
تصویر ویدئوی آموزشی دانلودی آموزش پروژه محور ابزارهای تحلیل و زمین آمار در ارک جی ای اس پرو
تصویر محصولات دانلودی نرم افزار ArcGIS Pro ویدئوهای آموزشی جی ای اس پرو فوری آموز آنلاین با دانلود فوری
تصویر ویدئوی دانلود آموزش ویدئویی اتصال مکانی (Spatial Join) در ArcGIS Pro
نگاره محصول دانلودی آموزش توپولوژی Topology در ArcGIS Pro
نگاره محصول ویدئوی دانلودی ویرایش edit در ArcGIS Pro
تصویر فایل ویدئویی سیستم مختصات در ArcGIS Pro
تصویر ویدئوی دانلودی آشنایی با محیط برنامه Arcgis pro و بخش های آم مقدماتی
تصویر ویدئوی آموزشی با عنوان تنظیمات اولیه و راه اندازی یک پروژه در ArcGIS Pro
تصویر محصول ویدئوی آموزشی تبدیل جدول لایه جی ای اس به جدول اکسل
قراردادن اسم لایه در فیلد ویدئوی آموزشی
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
alt test for Google Earth زلزله های ایران
alternative text for Google Earth زیست محیطی
تپه های باستانی
تصویر تالاب های کل ایران در گوگل ارث
مکان زلزله های 100 سال اخیر در گوگل ارث
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
چشمه های آب گرم و معادن آب گرم ایران در گوگل ارث
تصویر فایل گنبدهای نمکی ایران در گوگل ارث
حوضه های آبخیز اصلی و زیرحوضه های آبریز فرعی و آب منطقه ای ایران در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
تصویر محصول دیجیتال با عنوان نقشه تیپ های خاک ایران

تمامی محصولات بالا و همچنین محصولاتی که در ادامه می آیند بلافاصله بعد از خرید قابل دانلود خواهند بود. این محصولات دارای فرمت های GDB یا mdb و یا shapefile و یا kml kmz هستند. تمامی این فرمت ها در نرم افزارها و اپلیکیشن های پردازش جغرافیایی مانند ArcView، ArcGIS ، Global-Mapper ، Google Earth،  QGIS، ENVI، ERDAS و سایر برنامه های نرم افزاری قابل مشاهده، پردازش و تحلیل و ذخیره سازی هستند.

تصویر آموزش تبدیل فایل cad dwg به لایه های GIS روی سیستم برنامه pro arcgis
تصویر نگاره محصول مجازی دانلودی کار با جداول اطلاعات توصیفی در پرو attribute table in arcgis pro
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
اسامی و نام روستاهای ایران در گوگل ارث
alt test for Google Earth زلزله های ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
تپه های باستانی
تصویر تالاب های کل ایران در گوگل ارث
نقشه گوگل ارث راه ها و جاده های سراسری ایران
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر کرج
مناطق خطر زلزله ها در ایران
طرح تفصیلی شهر زرین رود استان زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر زرین آباد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر تبریز
زنجان طرح تفصیلی پیشنهادی شهر سجاس زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر سهرورد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر شیراز
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر سمنان
زنجان طرح تفصیلی شهر صاعین قلعه
زنجان طرح تفصیلی شهر هیدج
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر فولادشهر
زنجان طرح تفصیلی شهر دندی زنجان
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر اردبیل
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر آمل
زنجان طرح تفصیلی شهر ابهر زنجان
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
چشمه های آب گرم و معادن آب گرم ایران در گوگل ارث
تصویر فایل گنبدهای نمکی ایران در گوگل ارث
تصویر محصول مرز کشورهای جهان در گوگل ارث در فوری آموز
متن جایگزین منطقه شهری محله و ناحیه شهری مشهد
تصویر نقشه بافت فرسوده تهران
نقشه مرز مناطق 22 گانه و نواحی محلات شهر تهران در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
عکس هوایی ژئورفرنس شده قم سلفچگان سال 1347
محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
محصول مجازی دانلودی طرح تفصیلی شهر پردیس تهران
محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر جزیره کیش Kish Island
متن جایگزین تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر ایلام استان ایلام فایل CAD
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر کرج
طرح تفصیلی شهر زرین رود استان زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر زرین آباد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر تبریز
زنجان طرح تفصیلی پیشنهادی شهر سجاس زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر سهرورد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر شیراز
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر سمنان
زنجان طرح تفصیلی شهر صاعین قلعه
زنجان طرح تفصیلی شهر هیدج
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر فولادشهر
زنجان طرح تفصیلی شهر دندی زنجان
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر اردبیل
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر آمل
زنجان طرح تفصیلی شهر ابهر زنجان
متن جایگزین منطقه شهری محله و ناحیه شهری مشهد
محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
محصول مجازی دانلودی طرح تفصیلی شهر پردیس تهران
محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر جزیره کیش Kish Island
متن جایگزین تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر ایلام استان ایلام فایل CAD
متن جایگزین تصویر طرح تفصیلی شهر جزیره قشم Qeshm Gheshm
تصویر جایگزین محصول دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل
طرح تفصیلی شهر Andisheh اندیشه
تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر اهواز Ahwaz
نگاره تصویر محصول دانلودی فایل اتوکد طرح جامع جزیره قشم
نگاره محصول دانلودی مجازی طرح تفصیلی شهر بوشهر Busheher
تصویر محصول دیجیتال و کالای دانلودی طرح تفصیلی شهر پل دختر
تصویر محصول دانلودی فایل طرح تفصیلی شهر ساری مرکز استان مازندران
نگاره کالای دیجیتال دانلودی با نام طرح تفصیلی بندی ماهشهر
تصویر محصول فایل اتوکدی طرح تلصیلی شهر قزوین
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران