ارزیابی تناسب خطوط انتقال آب شهری با انواع کاربری ها و فاکتورهای محیطی در GIS براساس عوامل محیطی و ساختمان سازی و تاسیسات شهری


امور آب سازمان آبفا

بسیاری از فرایندهای کاری در شرکت های آب و فاضلاب استان ها و شعبات آن در سطح محدوده جغرافیایی کل استان بصورت پراکنده و با صرف وقت و هزینه بالایی انجام می شود. انجام این فرایند های کاری توسط نیروهای انسانی موجب اتلاف وقت مفید کارشناسان در ارزیابی و تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش های مربوطه می شود که می توانست در اقداماتی صرف شود که نیاز به خلاقیت و حل مسایل بنیادی دارد. درک اطلاعات دقیق و صحیح براساس واقعیت های زمینی و سپس تهیه گزارش مناسب از آنها عملا لازمه تصمیم گیری درست توسط مدیران است. اطلاعات دقیق، صحیح، و بروز از وضع موجود مسایل با استفاده از سامانه های مکانی برای تصمیم گیری درست و به موقع ضروری بوده و می تواند اثربخشی تصمیمات مدیران را در رده های میانی تا بالای مدیریت سازمان یاری رساند.

یکی از مسایل اصلی شرکت های آب و فاضلاب این است که هر کارشناس بطور جداگانه اطلاعات واحدی را پردازش می کند بدون آنکه از انجام همان پردازش ها در واحد های دیگر یک اداره یا ادارات شهرستانی مطلع باشد. از طرف دیگر، یک کارشناس در طول یک سال روزانه مشغول انجام یک سری اقدامات تکراری است که به ناچار آنها را مکررا انجام می دهد. این دوباره کاری های فردی و جمعی در قالب شرح وظایف کارکنان موجب اتلاف وقت نیروهای انسانی و تلف شدن بودجه واحد ها در بخش های بهره برداری، امور مشترکین و درآمد، فنی و مهندسی، مالی و پشتیبانی، منابع انسانی، مدیر عامل از جمله بهداشت حرفه ای و ایمنی، امور حقوقی، و روابط عمومی و آموزش همگانی می شود و نتیجتا عملکرد کارشناسان و مدیران را کاهش می دهد.

دانش و فن سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با قابلیت های بسیار بالایی که در دریافت، ذخیره، پردازش، و گزارش گیری اطلاعات دارد، می تواند فرایندهای کاری را با مدل کردن آنها از طریق طراحی الگوریتم های بهینه سازی بصورت استاندارد در آورد و سپس با خودکارسازی این اقدامات، هزینه های زمانی و مالی وظایف مدیریتی را در ادارات تابعه آب و فاضلابت کاهش دهد. در مرحله بعد، با در دست داشتن این زیرساخت، می توان تحلیل های مختلف در حوزه های مذکور را با کارایی بالاتری انجام داده و به نتایج بهینه رسید.

از آنجایی که بسیاری از خدمات فنی ادارات و شعبات آب و فاضلاب با داده های مکانمند در سطح شهر پردازش می شوند و همچنین از آنجایی که داده هایی که در حال حاضر بدون در نظر گرفتن اطلاعات مکانی در این ادارات پردازش می شوند با گنجاندن اطلاعات مکانی می توانند بهینه شوند، می توان گفت استفاده از GIS و قابلیت های تحلیلی و تهیه گزارش این سامانه حجم عظیمی از کار ها را کاهش داده و همچنین در دقت و صحت پردازش ها اطمینان بیشتری ایجاد نمود. با مکانمندکردن این اطلاعات و یکپارچه سازی آنها در Geodatabase های استاندارد، طراحی فرایندهای کاری تکراری و پراکنده در شرکت های آب و فاضلاب استاندارد و بهینه شده و تمامی شعبات از اطلاعات یکپارچه واحد در قالب های یکسان برخوردار خواهند شد. مکانمندسازی و استاندارد سازی این ژئودیتابیس ها لازمه اجرای مرحله اصلی بعدی یعنی بهینه سازی فرایندهای کاری است. در این مرحله، با طراحی الگوریتم ها و تهیه مدل ها بوسیله کدنویسی پایتون در سیستم اطلاعات جغرافیایی فرایندهای کاری تکراری که توسط چندین کارشناس بطور جداگانه انجام می شود و همچنین توسط یک کارشناس هرروز بصورت مکرر انجام می شود، اتومات و خودکار شده و توسط نرم فزار با نظارت همان کارشناس انجام می گیرد. در این مرحله، کارشناسان تنها ورودی ها را به سامانه وارد کرده و نتایج خروجی را با توجه به اقتضائات موجود زمانی، محلی، و قانونی بررسی و نتیجه را دریافت می کنند. پس از دریافت نتیجه، برای تهیه گزارش مجدد این اطلاعات وارد سامانه ها شده و براساس فرایندهای اجرایی ماکرو، نرم افزار بطور خودکار و در یک اتوماسیون واحد گزارشات را تهیه و در اختیار کارشناسان قرار می دهد. در این مرحله، گزارشات توسط کارشناسان هر بخش بررسی و اظهار نظرات تخصصی در زمانی بسیار کوتاه تر انجام شده و در صورت نیاز بعد از اعمال نظرات مجدد اصلاحات انجام و گزارش نهایی تهیه می شود.

نهایتا، سامانه ارایه شده در قالب این طرح می تواند با شناسایی کاربردهای GIS در اجرای فرایندهای کاری موجود این اقدامات را بهینه سازی نموده و با کاهش حجم قابل توجهی از اتلاف وقت و منابع مالی، عملکرد ادارات و شعبات منطقه ای آب و فاضلاب را بالا برده و موجب صرفه جویی در منابع بودجه در استان ها شود.

متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
تصویر بانک اطلاعاتی و پایگاه داده های پکیج کل ایران و گیلان
this is alt text for image of Google Earth لندفرم های ژئومورفولوژی ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
تپه های باستانی
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر کرج
طرح تفصیلی شهر زرین رود استان زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر زرین آباد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر تبریز
زنجان طرح تفصیلی پیشنهادی شهر سجاس زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر سهرورد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر شیراز
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر سمنان
زنجان طرح تفصیلی شهر هیدج
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر فولادشهر
زنجان طرح تفصیلی شهر دندی زنجان
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر اردبیل
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر آمل
زنجان طرح تفصیلی شهر ابهر زنجان
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول مرز کشورهای جهان در گوگل ارث در فوری آموز
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
عکس هوایی ژئورفرنس شده قم سلفچگان سال 1347
محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر جزیره کیش Kish Island
متن جایگزین تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر ایلام استان ایلام فایل CAD
متن جایگزین تصویر طرح تفصیلی شهر جزیره قشم Qeshm Gheshm
تصویر جایگزین محصول دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل
تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر اهواز Ahwaz
نگاره تصویر محصول دانلودی فایل اتوکد طرح جامع جزیره قشم
نگاره محصول دانلودی مجازی طرح تفصیلی شهر بوشهر Busheher
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
عکس محصول دیجیتال و کالای دانلودی DEM 10 meter Tehran
تصویر کالای دیجیتال لایه های جی ای اس شهر سلطانیه
تصویر کالای دیجیتال لایه های جی ای اس شهر ابهر
لایه های GIS شهر زنجان
تصویر محصول دیجیتال و کالای دانلودی طرح تفصیلی شهر پل دختر
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
تصویر محصول دانلودی فایل طرح تفصیلی شهر ساری مرکز استان مازندران
دانلود پی دی اف مقاله تحلیل هیدرولوژی و هیدرومتری حوضه با روش چند عاملی در GIS
لغزش | پهنه بندی زمینلغزش با برنامه نویسی پایتون در سیستم اطلاعات جغرافیایی | ArcGIS
پهنه بندی سیلاب در قالب سند 2030 با فرمول نویسی پایتون در GIS
نگاره کالای دیجیتال دانلودی با نام طرح تفصیلی بندی ماهشهر
نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران
نگاره کالای دانلودی اطلاعات شاخص های برخورداری مردم تهران از امکانات
آیکون محصول | پارسل های و قطعات شهری براساس کاداستر تهران
تصویر محصول خطر سیل و پهنه بندی سیلاب استان تهران
دانلود محصول گوگل نقشه های محتمل رانش زمین
دانلود محصول | لکه های مجاز کشاورزی آبی و مجوز چاه مصوب جهاد کشاورزی در در Google Earth
تصویر محصول فایل اتوکدی طرح تلصیلی شهر قزوین
لایه گوگل ارث زمین شناسی ایران
تصویر محصول لایه مکانی معادن اطراف تهران
ایکون محصول نقشه کی ام ال قنات های مجاورت شهر تهران

کاربردهای GIS در بخش های مختلف ادارات آب و فاضلاب

از جمله کاربردهای GIS در بخش های مختلف ادارات آب و فاضلاب را می توان به شرح زیر خلاصه نمود.

بخش بهره برداری:

 • تشکیل پایگاه داده مکانی با تمامی لایه ها می تواند در هر زمانی موقعیت دقیق عوارض را بازیابی و در نقشه نمایش دهد. این فرایند با کمترین نیاز به تخصص فنی توسط مدیران و سایر کارکنان که تخصص GIS ندارند نیز می تواند صورت گیرد که به روان شدن فرایندکاری بین بخشی کمک شایانی می نماید.
 • مدلسازی مسیرهای آب رسانی بین چند نقطه: با استفاده از برقراری ارتباط بین لایه های مختلف در Geodatabase مانند لوله های آب، مخازن آب، شیر آلات، ایستگاه های پمپاژ، شیب زمین، جنس زمین و دیگر لایه های مرتبط و مورد نیاز با استفاده از عملگرهای نرم افزار ArcGIS انجام می گیرد. با استفاده از مدلسازی انجام شده می توان مسیر بهینه بین دو نقطه مورد نظر مثلا مکان هایی که دچار کمبود آب و یا بدون آب هستند را تعیین نموده و اقدامات اکتشافی و پشتیبانی بعدی در این زمینه را دقیق تر پیاده نمود.
 • ثبت و بررسی حوادث و اتفاقات: با همپوشانی با لایه های دیگر همچون فشار یا جنس لوله ها و … تحلیل های مفیدی جهت رفع حوادث انجام می شود.
 • تنظیم ژئودیتابیس شبکه آب و سیستم فاضلاب با نرم افزارهای مرتبط مثلMIS و دریافت خروجی بصورت جداول Excel و گزارش های PDF توسط کارشناسان بخش های مختلف
 • با استفاده از مدلسازی های انجام شده به راحتی می توان اقدام به استخراج و استعلام مساحت و جمعیت محدوده تحت پوشش هر لوله و در نتیجه دبی هرگره نمود. در شبکه های توزیع آب شهری یکی از مهمترین مسائل برای طراحی شبکه توزیع آب اختصاص دبی به گره های شبکه می باشد تا تحلیل هیدرولیکی شبکه و در نتیجه طراحی لوله مناسب انجام گیرد.
 • اعمال کنترل کیفی در نقاط مختلف شبکه توزیع آب و تحلیل این داده ها که این امر به نتایج مفیدی همچون شناسایی علت آلودگی های موجود خواهد انجامید.
 • شناسایی منشاها و استخراج داده های مربوط به منابع آب بدون درآمد
 • اعمال شرطه ها و معیارهای نسبی برای گزارش گیری بر مبنای پرسش های مکانی شبکه آب و فاضلاب: مانند تعداد منهول های شبکه فاضلاب که عمق بیشتر از ۶.۵ متر دارند.
 • استخراج نمونه ها براساس معیارهای مشخص که در طول زمان ممکن است تغییر کند در قالب پارامترهای شناور در مدلهای طراحی شده توسط مشاور که می تواند منجر به ثبت نتایج نمونه برداری بر روی نقشه و ترسیم نقشه های کیفی منابع آب آشامیدنی شود.
 • نشت یابی با توجه به افت فشار شبکه در نقطه ای خاص و برایندگیری از فشارسنج های متعدد موجود در یک منطقه: می توان به حدود مکان رخداد نشت در شبکه پی برد.
 • اجرای برنامه مدلسازی شده برای شناسایی نقاط کم فشار و پر فشار در شبکه به منظور متعادل کردن آب با بستن و بازکردن شیر های موجود
 • شناسایی و ترسیم نقشه های حریم تأسیسات مربوطه براساس داده های محیطی موجود در Geodatabase و با توجه به تنظیم فیلتر های موجود در سامانه
متن جایگزین محصول مجازی دانلودی نقشه رودخانه های ایران و شبکه آبراهه ها و نهرها و رودها در کشور
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
اسامی و نام روستاهای ایران در گوگل ارث
this is alt text for image of Google Earth لندفرم های ژئومورفولوژی ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
تپه های باستانی
تصویر تالاب های کل ایران در گوگل ارث
نقشه گوگل ارث راه ها و جاده های سراسری ایران
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
چشمه های آب گرم و معادن آب گرم ایران در گوگل ارث
تصویر محصول مرز کشورهای جهان در گوگل ارث در فوری آموز
حوضه های آبخیز اصلی و زیرحوضه های آبریز فرعی و آب منطقه ای ایران در گوگل ارث
تصویر نقشه بافت فرسوده تهران
نقشه مرز مناطق 22 گانه و نواحی محلات شهر تهران در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
تصویر محصول خطر سیل و پهنه بندی سیلاب استان تهران
دانلود محصول گوگل نقشه های محتمل رانش زمین
دانلود محصول | لکه های مجاز کشاورزی آبی و مجوز چاه مصوب جهاد کشاورزی در در Google Earth
لایه گوگل ارث زمین شناسی ایران
ایکون محصول نقشه کی ام ال قنات های مجاورت شهر تهران
نقشه Google earth باغ ها بوستان ها و استخر های شهر تهران
آیکون محصول نقشه گوگل ارض خطوط انتقال نیرو و (Google Earth) نیروگاه های ایران
دانلود نقشه و مشاهده گسل های ایران در Google Earth و بررسی آسیب پذیری
خطوط انتقال برق شهر تهران دکل های برق و موقعیت کابل کشی های برق تهران کدام مناطق و کدام ساختمان ها در نزدیکی دکل ها و کابل کشی های برق فشار قوی قرار دارند.
دانلود ویدئوی عکس های هوایی تاریخی در گوگل ارض
کار با لایه های رستری Raster در برنامه ارک جی ای اس پرو
تصویر اکسل مقدماتی در امور پولی آموزش ویدئویی
پکیج دوره جامع آموزش ارک جی.ای.اس پرو
analysis tools in arcgis pro ابزارهای تحلیلی در سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته
تصویر آموزش تبدیل فایل cad dwg به لایه های GIS روی سیستم برنامه pro arcgis
تصویر نگاره محصول مجازی دانلودی کار با جداول اطلاعات توصیفی در پرو attribute table in arcgis pro
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
آموزش سنجش از دور آنلاین بدون نصب نرم افزار و برنامه روی مرورگر اینترنتی
تصویر ویدئوی آموزشی دانلودی آموزش پروژه محور ابزارهای تحلیل و زمین آمار در ارک جی ای اس پرو
تصویر محصولات دانلودی نرم افزار ArcGIS Pro ویدئوهای آموزشی جی ای اس پرو فوری آموز آنلاین با دانلود فوری
تصویر ویدئوی دانلود آموزش ویدئویی اتصال مکانی (Spatial Join) در ArcGIS Pro
نگاره محصول دانلودی آموزش توپولوژی Topology در ArcGIS Pro
نگاره محصول ویدئوی دانلودی ویرایش edit در ArcGIS Pro
تصویر فایل ویدئویی سیستم مختصات در ArcGIS Pro
تصویر محصول ویدئوی آموزشی تبدیل جدول لایه جی ای اس به جدول اکسل
قراردادن اسم لایه در فیلد ویدئوی آموزشی
یادگیری مدلسازی در ارک جی ای اس پرو
دانلود آموزش ویدئویی تفسیر اعداد ترازنامه (صورت وضعیت مالی) سهام
آموزش ویدئویی ساخت نقشه متحرک و نمایش اثرگذار اطلاعات مکانی
آموزش تحلیل شبکه در جی ای اس
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام
دانلود ویدئوی عکس های هوایی تاریخی در گوگل ارض

مطالعات مشابه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در امور آب و فاضلاب

واحد منابع آب فدرال امریکا در گزارش اقتصاد آب براساس کاربردهای GIS به تعمیم داده های زمین آماری ایالت ها پرداخته است. داده ها و شاخص های مورد استفاده در این طرح شامل استخراج آب از منابع سطحی و زیرسطحی، استفاده از منابع آبی برای مصارف خانگی و شرب، نیازهای تولیدی، آبیاری و کشاورزی، روش ها و شاخص های تغزیه منابع آبهای سطحی، روش های تغذیه و تخلیه فاضلاب های آلوده به داخل منابع آب های سطحی، و روش ها و مدل های تفکیک فاضلاب های معمولی و آلوده و روش تغذیه هرکدام به داخل منابع آب های سطحی. این سازمان طرح مسایل را براساس داده های مکانی و ارایه راه کار ها را با استفاده از قابلیت های پردازش مکانی داده های منابع و مصارف آب در سامانه اطلاعات جغرافیایی بررسی و پیشنهاد نموده است.

 

شرکت ایالتی (دولتی) خدمات آماری برای شهرداری های روسیه در تهیه و پردازش داده های اقتصادی اجتماعی مربوط به منابع آب شهرداری ها از سامانه اطللاعات جغرافیایی و فنون زمین آماری و مدلسازی آن استفاده کرده است. داده ها و متغیر های مورد استفاده در این طرح عبارتند از: مصرف آب براساس شاخصی های اقتصادی از جمله تولید ناخالص منطقه ای، ظرفیت آبی براساس شاخص های اقتصادی مذکور برای تولیدات صنعتی، طول شبکه های آب و فاضلاب شهرداری ها، شاخص ها و سنجش میزان تلفات آب، چرخش آب و توزیع مجدد آب و فاضلاب در سیستم توزیع آب شهری. در تمامی این پردازش های آماری اقتصادی از داده های جغرافیایی و براساس GIS استفاده شده است که نقش کارامدی در بهبود مسایل داشته است.